Iverksatte søk etter mayday fra båt ved Lofoten

Hovedredningssentralen Nord-Norge iverksatte et søk i forbindelse med en mayday-melding fra en båt i Vestfjorden.

– Klokken 21.08 mottok Kystradio Nord en MAYDAY-melding på maritim kanal 16, som indikerte at de synker i Ballstad-området, skrev HRS Nord-Norge på Twitter.

Redningsskøyta «Det norske Veritas» og et Sea King-helikopter ble sendt ut for å lete etter fartøyet.

– Problemet er at vi ikke vet hvor dette foregår, annet enn at det er innenfor dekningsområdet til radiomottakeren. Så vi leter etter nålen i høystakken her, fortalte pressevakt Frode Iversen.

Han sa videre at mayday-meldinger er uvanlige, men at det for øvrig kan dreie seg om en falsk alarm.

– Kystradioen, som mottar disse meldingene, har prøvd å kalle opp fartøyet igjen, uten hell. Jeg vil egentlig ikke antyde at det kan dreie seg om en falsk alarm, men det er en mulighet for at det er det vi snakker om her.

HRS skrev på Twitter at fartøyet heller ikke har sendt ut en nødpeilesender.

– En nødpeilesender er en automatisk sender som kan løses ut om et fartøy er i ferd med å synke, og som redningsetaten dermed kan bevege seg imot.

– Det at vi ikke har sett en nødpeilesender betyr ikke at skipet ikke har gått ned, men det er igjen et preg i det store bildet som kan lede mot at dette er en falsk alarm, sa Iversen videre.

Klokken 23.01 skriver HRS at det ikke har blitt gjort funn av båten ved Ballstad, og at de nå heller mot at det faktisk dreide seg om en falsk alarm. Søket er dermed avsluttet.