ØKER SKATTENE: Partileder Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti (SV).
ØKER SKATTENE: Partileder Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti (SV). Foto: Vidar Ruud

SV pynter på skatteøkninger med «grønn bonussjekk»

SV vil øke skattene med over 18 milliarder kroner, men lover lavere skatter for alle med inntekt under 600.000 kroner.

– I SV er vi ikke redd for å gå til valg på å øke skattene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til TV 2.

Mens Ap går til valg på en uvanlig kombinasjon av sju milliarder i skatteøkninger og 4900 nye nullskatteytere, er SV utvetydige på at de mener skattenivået i Norge må kraftig opp.

I sitt alternative budsjett, som TV 2 har fått tilgang på, varsler partiet at de vil øke skatte- og avgiftsnivået med drøyt 18 milliarder kroner.

Hardest går skatteøkningene utover de med inntekt over 500.000 kroner og med formuer over 1,5 millioner kroner.

Grønt skattefradrag

SV vil øke inntektsskatten med 3,7 milliarder og formuesskatten med 11,8 milliarder kroner.

Men i SVs alternative budsjett for 2021 foreslår også partiet et helt nytt skattefradrag, som de kaller «grønn folkebonus».

ØKER OGSÅ SKATTENE: Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.
ØKER OGSÅ SKATTENE: Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV. Foto: Terje Pedersen

– Det er helt avgjørende at vi klarer å få folket med oss på klimaomstillingen, hvor klimautslipp blir dyrere og hvor det er billigere å velge grønt. Derfor vil vi øke avgiftene på utslipp, og så lager vi et skattefradrag til alle som har vanlige eller lave inntekter, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Skattekutt for folk flest

– Hvordan skal folk få disse pengene?

– I første omgang vil vi gjøre dette som en del av skatteoppgjøret, ved at det er et fradrag i inntektsskatten. Men det er også gode argumenter for å gjøre dette på samme måte som barnetrygden, at det er en utbetaling rett på konto, sier Lysbakken, og legger til:

– Alle som har inntekt i dette sjiktet skal få fradraget, uavhengig av om du forurenser eller ikke. Dermed vil du tjene mest om du klarer å holde utslippene nede på fossil energi. Uansett vil det sikre at arbeidsfolk og lavtlønte ikke går i minus med vårt skatteopplegg, sier Lysbakken.

På avgiftssiden foreslår SV også flere større endringer. Blant annet vil partiet senke matmomsen fra 15 til 13 prosent, kutte dokumentavgiften til 2,0 prosent og øke engangsavgiften for fossilbiler med 1,2 milliarder kroner.

Relaterte