Kontrollørene var ikke i tvil, her ble det bruksforbud på grunn av altfor dårlig sikt. Foto: Statens vegvesen.
Kontrollørene var ikke i tvil, her ble det bruksforbud på grunn av altfor dårlig sikt. Foto: Statens vegvesen.

Bildet er tatt på to meters avstand – klarer du å se føreren?

Dette kan skape skumle situasjoner.

Når Statens vegvesen kontrollerer tunge kjøretøy ute på veiene, handler mye om å sjekke potensielt farlige feil: For eksempel om bremsene er i orden, at dekkene er innenfor kravene – og at lasten er forsvarlig sikret.

Men ganske ofte handler det også om noe så banalt som at sjåførene fyller opp frontruten med gjenstander som gjør at sikten blir mye dårligere enn den skal være.

Det fikk vi et nytt eksempel på da det fredag kveld var kontroll på Ånestad i Løten.

Kan forårsake alvorlige ulykker

– Bord i vindu, kan du se fører?

Det skriver Vegvesenet i loggen fra kontrollen. Bildet av vogntoget er tatt på to meters avstand, og illustrerer dermed veldig godt hvor mye av sikten som blir borte.

Vi i Broom har tidligere snakket med kontrollører som er svært frustrert over ting som dette. De fremholder at produsentene gjør sitt ytterste for at kjøretøyene skal være trafikksikre. Så putter tankeløse sjåfører massevis av gjenstander i frontruten, som tar bort mye av sikten forover og til siden. I verste fall kan dette forårsake alvorlige ulykker.

Vegvesenet slo til på natten, det ga resultater

Dette dekket har ikke noe på norske høstveier å gjøre. Foto: Statens vegvesen.
Dette dekket har ikke noe på norske høstveier å gjøre. Foto: Statens vegvesen.

Mye var galt

Derfor blir det også bruksforbud i slike tilfeller. Sjåførene får ikke kjøre videre før det bokstavelig talt er ryddet opp. Og skjer dette flere ganger, kan det føre til anmeldelse.

I løpet av kontrollen på Ånestad ble det gitt flere kjøreforbud på grunn av sikthindrende gjenstander. Også på grunn av manglende og dårlig sikring av last.

Et vogntog fra Romania ble tatt ut til teknisk kontroll. Her viste det seg av mye var galt. Dette vogntoget hadde skjeve bremser på semitraileren, to dekk under lovlig minimum og manglende bombrikke. Dermed ble det gebyr på til sammen 12.000 kroner, og kontrollseddel for bremsene.

Skulle nesten tro vogntoget var lastet med bly...

Dårlig skodde vogntog er en gjenganger på kontrollene. Her ble det kjøreforbud. Foto: Statens vegvesen.
Dårlig skodde vogntog er en gjenganger på kontrollene. Her ble det kjøreforbud. Foto: Statens vegvesen.

Flere grove brudd

Et vogntog fra Bulgaria fikk kjøreforbud på grunn av skade i dekk, og dekkmønster under lovlig minimum.

Et finsk vogntog ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Her fant kotrollørene at sjåføren var langt utenfor gjeldende regler.

Han ble derfor anmeldt for flere grove brudd.

Vogntoget nektet å stoppe – det viste seg at det ikke var så rart...

Video: Her smeller bilen i bakken – fra 30 meters høyde