KARANTENEANBEFALING VED HJEMREISE: – Jeg har allerede bestilt hjemturen min, og skulle dra 21. desember, og bli hjemme i en uke. Den reisen er trolig ubrukelig nå, sier Emilie Nesje til TV 2.
KARANTENEANBEFALING VED HJEMREISE: – Jeg har allerede bestilt hjemturen min, og skulle dra 21. desember, og bli hjemme i en uke. Den reisen er trolig ubrukelig nå, sier Emilie Nesje til TV 2. Foto: Privat

Emilie (25) ble rammet av streng karanteneoppfordring

Flere studenter fra Møre og Romsdal kan vente seg å feire julaften i karantene om de drar hjem.

OBS: Molde kommune besluttet mandag denne uken å forholde seg til de nasjonale rådene for innenlandsreiser som ble lansert i helgen, som ber reisende vise «særlig forsiktighet» i ti dager, og ikke en sterk karanteneanbefaling.

Forrige uke fortalte flere kommuner i Møre og Romsdal at de kommer med en sterk oppfordring til studenter som reiser hjem fra områder med høy smittespredning til jul om å gjennomføre en ti dagers karantene.

Dette gjelder kommunene Kristiansund, Molde, Hustadvika, Rauma, Aukra og Averøy. Anbefalingen gjelder fra 12. november og ut året.

Områder med høy smitte defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100.000 siste 14 dager, noe som blant annet per nå gjelder Oslo og Bergen.

Smittebekymring

Til TV 2 sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune at dette ble gjort i etterkant av at mange tok kontakt med dem med hjemreisespørsmål.

– Veldig mange studenter har naturlig nok planlagt hjemreise de nærmeste dagene og ukene på grunn av at fysisk undervisning og alle tilbud i de store byene har stengt. Dette innebærer at i den nærmeste tiden, så vil det være svært mange innenfor studentgruppen som reiser hjem på kort tid. Dette innebærer risiko for at man «tar med seg smitte» hjem. En slik hjemreise blir juridisk sett på som «nødvendig» reise, jf. nasjonal anbefaling om å unngå «unødvendige reiser», sier Innerdal.

– Vi var derfor veldig urolige til at denne forflytningen innenlands av mange personer på kort tid, skulle medføre at vi får utbrudd lokalt med de alvorlige konsekvensene det kan få. Jeg gjør også oppmerksom på at det vi gikk ut med var en «anbefaling», ikke et vedtak etter smittevernloven, fortsetter han.

I pressemeldingen sin skrev kommunene at de i første gang gjør dette so men sterk anbefaling, men presiserer at de ikke utelukker vedtak etter smittevernloven dersom dette anses nødvendig.

Kan få julaften i karantene

En av de store utdanningsinstitusjonene som praktiserer fysisk oppmøte for utvalgte studenter tett opp mot jul er Universitetet i Oslo (UiO). Til TV 2 opplyser UiO at det i perioden 9.-21. desember avvikles ti eksamener med fysisk oppmøte i Silurveien.

Dette dreier seg om rundt 500 kandidater i fagene matematikk, farmasi, medisin og odontologi.

– Uke 51 er siste uke med registrert undervisning ved UiO. Også her er det i alle hovedsak de kliniske studiene som medisin, odontologi og psykologi som er representert, sier studiedirektør Hanna Ekeli til TV 2.

Avlyser hjemreisen

Emilie Nesje (25) fra Molde studerer medisin på femte året ved Universitetet i Oslo, og er blant dem som både har eksamen og oppmøtekrav sent i semesteret. Førstnevnte foregår dog digitalt.

– Jeg har allerede bestilt hjemturen min, og skulle dra 21. desember, og bli hjemme i en uke. Den reisen er trolig ubrukelig nå, sier hun til TV 2.

Om hun hadde gjennomført turen til Molde hadde hun hatt flere dager igjen av karantenen ved returdato.

– Hva tenker du om å muligens ende med karantene på julaften? Ser du for deg å spise julemiddagen i en annen etasje enn familien?

– Det sier seg selv at det ikke er spesielt koselig. Årsaken til at jeg vil dra hjem er for å tilbringe tid med familien. Poenget forsvinner om jeg ikke får gjort det.

– Hva blir alternativet?

– Jeg har bestilt billetter for å reise hjem en uke. Det sier seg selv at det blir vanskelig, så jeg blir trolig i Oslo. Svigerfamilien har ønsket meg velkommen hos dem, noe jeg gjerne gjør, men det er samtidig litt trist at jeg ikke får møte mamma og pappa. Jeg er ikke så ofte hjemme, sier hun.

Samtidig sier hun at hun forstår Moldes anbefaling:

– Som individ skjønner jeg det fremstår som kjipt. Samtidig er det snakk om mange studenter som tar turen hjemover, og mange mennesker i bevegelse fra de store byene og hjem til bygdene. Det utgjør en betydelig økt risiko. Molde har hatt relativt lave smittetall, og jeg skjønner godt at de tar grep når tusenvis planlegger turen hjem.

Viserektor ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, opplyser om at universitetet avholder sin siste skriftlige eksamen 18. november.

– Med få unntak foregår både undervisning og eksamen på digitale plattformer resten av semesteret. Det er derfor mulig at mange studenter allerede har reist hjem da det ikke lenger er nødvendig med fysisk tilstedeværelse på campus, sier hun.

Kan vare lenge

Under fredagens pressekonferanse, seks uker før jul, la ikke helseminister Bent Høie (H) skjul på at koronatiltakene kan vare helt inn i høytiden:

– Da vi la fram de første nasjonale innstrammingene, la vi vekt på at vi ønsket de hadde effekt slik at julen ble mest mulig normal. Da vi la fram den andre gruppen av innstramminger, sa vi også da at vi ønsket at julen skulle ble mer normal, advarte han da.

– Men vi sa også at utviklingen har gått i en negativ retning, og at man må være forberdt på tiltak i julen, fortalte han videre.

Høie påpeker at måten julen kan «reddes» på er ved å se en betydelig forbedring av smitteutviklingen i perioden frem mot jul som følge av de nåværende strenge tiltakene.

– Hastet mest

Smittevernoverlege Innerdal sier de ikke er ute etter å stigmatisere studentene.

– Vi var ikke ute etter å stigmatisere studentene. Vi er klar over smitterisikoen for andre grupper kan være minst like stor og at det er store individuelle forskjeller i en gruppe. Men det spesielle nå var situasjonen med mange studenter hjem på kort tid. Det var en diskusjon hvorvidt vi skulle gjøre det samme for flere grupper, men på grunn av at det hastet mest med en avklaring med tanke på studenter valgte vi å gjøre dette først, sier han.

Relatert