FRYKT: De innsatte ved Ilseng Fengsel frykter at korona-utvbrudd kan ta liv-
FRYKT: De innsatte ved Ilseng Fengsel frykter at korona-utvbrudd kan ta liv- Foto: Olav Wold

40 innsatte slår korona-alarm – frykter liv kan gå tapt

De innsatte ved Ilseng fengsel har sendt klagebrev til ledelsen. De slår alarm om at smittevernstiltakene er så mangelfulle at det kan sette liv i fare.

TV 2 har fått tilgang til brevet som er underskrevet av over 40 innsatte. Der ramser de opp forhold de mener må endres. Fengselsledelsen opplyser at de ser så alvorlig på opplysningene at det allerede er innført tiltak.

I brevet, som er skrevet i slutten av oktober, framgår det at nyinnsatte blir sluppet rett inn i fengsel, uten svar på koronatesten. Og at det noen ganger ikke tas test før etter helgen, dersom det ikke er helsepersonell tilstede.

Risikogruppe

De innsatte forteller at de spiser sammen i grupper på over 20 personer og at de stort sett ligger på dobbeltrom med sengeavstand på 1,3 meter.

– Vi går fritt i ganger og trapper, der det er det umulig å holde regelen om en meters avstand. Mange innsatte er i risikogruppen. Kommer det inn en her med smitte vil hele fengselet bli rammet innen kort tid. Noe som vil sette menneskeliv i fare, skriver de innsatte.

De legger fram en rekke krav. Blant annet om at nyinnsatte settes i ti dagers karantene og at man slutter å bruke dobbeltrom.

Fengselsdirektør Jan Korsvoll har ansvaret for situasjonen ved fengslene i Innlandet.
Fengselsdirektør Jan Korsvoll har ansvaret for situasjonen ved fengslene i Innlandet. Foto: Olav Wold

Vanskelig situasjon

Fengselsdirektør Jan Korsvoll sier brevet fra de innsatte er tatt på alvor og sier smittevernet for ansatte og innsatte er høyt prioritert.

– Etter at vi fikk brevet er belegget ved norske fengsler senket. Det gjelder Ilseng og alle fengslene i Innlandet. Vi har også forsøkt å tilby alle innsatte på Ilseng enkeltrom og er nesten i mål med dette, sier han.

Han opplyser at det ikke er vurdert som fornuftig å sette alle nyinnsatte i ti dagers karantene. Men mener situasjonen er vanskelig.

– Får vi inn smitte kan den spre seg som ild i tørt gress blant innsatte og ansatte. Ilseng er et lavsikkerhetsfengsel med korte dommer så mange sendes ut og inn.

– Blir alle som kommer inn til soning ved Ilseng testet?

– Ja, og vi vurderer i enkelttilfeller å sette noen i karantene. Vi er nøye på avstandsregler ved besøk og hvor folk kommer fra. Og setter nyinnsatte i egne grupper eller avdelinger for å begrense eventuelt smitte, sier Korsvoll.

Det er advokat Jon Arild Aasen som har formidlet brevet fra de over 40 innsatte til TV 2. Han karakteriserer situasjonen som svært alvorig.

– De er isolert og mange er engstelig for smitte siden de er i risikogruppen, sier han.

– Ingen føler seg trygge. Verken innsatte eller betjenter, skriver de innsatte.

Fengelsdirektøren opplyser at de har hatt et smittetilfelle blant innsatte i Innlandet. Smittespredning ble da forhindret fordi den innsatte ble tidlig isolert og satt i karante.

Relatert