Nytt koronadødsfall i Oslo

En hjemmeboende pasient i Oslo som hadde påvist koronasmitte, døde torsdag. I tillegg har Ahus bekreftet et nytt dødsfall.

Sykehjemsetaten informerer i en pressemelding om at en hjemmeboende pasient døde torsdag.

Pasienten ble overført fra sykehus til kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB) etter å ha fått påvist smitte.

Totalt åtte pasienter har dødd med koronaviruset på KCB, et behandlingstilbud som driftes av Sykehjemsetaten for Oslo kommune.

– Oslo kommune har opprettet dette spesialtilbudet for hjemmeboende pasienter for å avlaste sykehusene i behandlingen av smittede pasienter. Det er nå ti pasienter innlagt her og alle pasientene har fått påvist covid-19 før innleggelse, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Fredag ble det også meldt om et dødsfall på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Torsdag døde en koronasmittet pasient ved sykehuset. Så langt har sykehuset 21 koronarelaterte dødsfall.

Kommunikasjonssjef ved Ahus, Geir Boye Lindhjem bekrefter dødsfallet til Romerikes Blad , men ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger.