FRUSTRERTE: Didrik Brekke Hansen (28) og kjæresten Lydia Nguyen (26) forstår ikke hvorfor de blir forskjellsbehandlet fra studenter i utlandet.
FRUSTRERTE: Didrik Brekke Hansen (28) og kjæresten Lydia Nguyen (26) forstår ikke hvorfor de blir forskjellsbehandlet fra studenter i utlandet. Foto: Privat

Skuffet over Norge: — Føler oss uønsket i hjemlandet

Norske Didrik Brekke Hansen (28) får ikke tilbringe karantenetiden alene på hytta i Norge. I stedet må han og kjæresten punge ut 10.000 kroner for å bo på karantenehotell.

Didrik Brekke Hansen (28) har de siste seks årene bodd og jobbet for selskapet TrustPilot i København.

Han og kjæresten Lydia Nguyen (26) bestilte flybilletter hjem til Norge tre dager før regjeringen presenterte de nye tiltakene, som gjør at de nå må oppholde seg på karantenehotell de ti første dagene. Dette vil koste dem 5000 kroner hver.

— Hvilken effekt forventer regjeringen at det vil ha på smittetrykket i Norge, at nordmenn blir satt på karantenehotell i stedet for å være alene hjemme med familien eller avholde karantenen på et eget egnet oppholdssted? spør Hansen.

Han føler seg uønsket i sitt eget hjemland.

Kjæresteparet, som har all sin familie i Norge, bestilte flybilletter hjem til 28. november, slik at de kunne sitte ti dager med hjemmekontor i karantene på hytta.

— Da ville vi hatt tre uker sammen med familien i jula, forteller Hansen til TV 2.

Snudde for studentene

Da de nye tiltakene kom forrige uke, var det likevel noen unntak. Blant annet skulle de som eier bolig, utfører et arbeid eller er folkeregistrert i Norge, få slippe den kostbare hotellkarantenen.

Dette fikk norske studenter i Danmark og Sverige til å fortvile. For å studere i disse landene, er man nemlig nødt til å flytte sin folkeregistrerte adresse til studielandet. De ble dermed ikke inkludert i noen av unntakene regjeringen presenterte.

Onsdag kunne studentene derimot prise seg lykkelige da regjeringen åpnet opp for at også de skulle slippe ti dager på dyre karantenehoteller når de reiser hjem på juleferie.

Møtte sterke reaksjoner

Selv om mange studenter jublet over endringen, sitter nå mange norske arbeidstakere igjen som store spørsmålstegn. De forstår ikke hvordan regjeringen kan forskjellsbehandle dem fra studentene.

På Facebook-siden «Nordmenn i København» med rundt 10.000 medlemmer, var det hundrevis av frustrerte nordmenn som reagerte sterkt på at ikke de var inkludert i unntaket.

— Det som skiller meg fra studenter i Danmark, og å slippe hotellkarantene i Norge, er et studentkort, forteller Ingeborg Himle Matland (28) til TV 2.

Ingeborg Himle Matland (28) kan ikke se for seg å sitte alene på karantenehotell på julaften.
Ingeborg Himle Matland (28) kan ikke se for seg å sitte alene på karantenehotell på julaften. Foto: Privat

Hun fortsetter:

— Jeg vil selvsagt gjennomføre karantene når jeg kommer hjem til Norge, men kravet om hotellkarantene synes jeg er vanskelig. Hvis man kan dokumentere for forsvarlig oppholdssted ved innkomst i Norge, kunne dette være en løsning.

I likhet med Didrik Brekke Hansen, hadde også hun bestilt flybilletter hjem til jul god tid i forveien.

Nå er hun usikker på om flyet i det hele tatt går, og om hun i så fall kommer til å benytte seg av billetten for å sitte på karantenehotell alene.

Usikker julefeiring

Matland er klar over at tiltakene er midlertidige, men ser ikke lyst på julefeiringen når smittetallene stiger for hver dag.

— Jeg klarer nesten ikke å forestille meg å skulle sitte alene på karantenehotell på julaften. Det er en periode man har lyst til å tilbringe med familien sin, forteller hun.

Verken hun eller Didrik Brekke Hansen forstår hvordan regjeringen kan forskjellsbehandle norske statsborgere slik. De håper regjeringen kan åpne for at norske statsborgere kan vise til egnet oppholdssted for å tilbringe karantenetiden.

— Avgjørende for videre utvikling

Justis- og beredskapsdepartementet er derimot uenig i hva som er det best egnede oppholdsstedet smittevernfaglig.

På vegne av departementet svarer talsperson Andreas Skjøld-Lorange dette i en e-post til TV 2:

«Innføring av karantenehotell er ett av flere tiltak for å dempe smittetrykket og redusere importsmitten. Departementet skjønner godt at dette oppleves som frustrerende for mennesker som ønsker å komme til Norge nå. Helsemyndighetene har ment at vi må ha tiltak for å styrke etterlevelsen av karantenekravene. Vi står nå ved en korsvei hvor de valgene vi alle tar fremover blir avgjørende for den videre smitteutviklingen.»

Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.
Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Regjeringen

— Ikke mulig per nå

Departementet sier at målet med innstramningene er å bekjempeviruset slik at en kan åpne mer opp senere, hvis smittesituasjonen.

— Per nå vil ikke det være mulig, men det må vi altså komme tilbake til i begynnelsen av desember, sier Skjøld-Lorange og fortsetter:

— Norske studenter i andre nordiske land anses fortsatt som bosatt i Norge, selv om det de, på grunn av nordiske særregler om folkeregistrering, er registrert med bosted i studielandet. Dermed sikrer vi likebehandling av norske statsborgere. Norske studenter i Danmark behandles dermed likt med norske studenter i andre land, samtidig som norske arbeidstakere i Danmark behandles som arbeidstakere i andre land.

Flere av personene TV 2 har vært i kontakt med, viser til paragraf 98, i Grunnloven:

«Alle er like for loven». Denne bestemmelsen er en kodifisering av gjeldende rett, og innebærer at «lovgiver ikke vil ha adgang til å gi privilegier til enkelte personer eller grupper i samfunnet».

— Er det hjemmel i loven til å unnvike fra denne?

— Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder for alle som ikke dekkes av unntakene. Helsemyndighetene har ment at dette er et nødvendig og forholdsmessig tiltak som kan treffes med hjemmel i smittevernloven, svarer Skjøld-Lovange i e-posten.

Relatert