MENER TRE VAR INVOLVERT: To politietterforskere i Osen- og Slengesol-sakene mener at storebror til en av de to tiltalte var involvert.
MENER TRE VAR INVOLVERT: To politietterforskere i Osen- og Slengesol-sakene mener at storebror til en av de to tiltalte var involvert. Foto: Tegning/Lars Slettebø

Etterforskere mener én mann mangler på tiltalebenken

Vest politidistrikt henla sak mot en polsk statsborger siktet i Osen- og Slengesol-sakene. To politietterforskere ga derimot i retten tydelig uttrykk for at mannen som er storebror til tiltalte, også var involvert.

Bergenserne Petter Slengesol og Reidar Osen ble i 2015 brutalt overfalt, bortført og mishandlet av flere maskerte kriminelle.

DNA-funn i 2019 førte til at Osen og Slengesol-sakene ble koblet sammen og tre personer ble siktet. En 37-åring og to brødre, 32 år og 37 år, alle polske statsborgere som bodde og jobbet i Bergen.

– Synes det er trist

I dag sitter 37-åringen og den yngste av brødrene (32) på tiltalebenken.

MENER TREDJEMANN VAR MED: Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs stilte direkte spørsmål til politietterforsker Thomas. Moe og fikk til svar at han mente den tidligere siktede var involvert i saken.
MENER TREDJEMANN VAR MED: Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs stilte direkte spørsmål til politietterforsker Thomas. Moe og fikk til svar at han mente den tidligere siktede var involvert i saken. Foto: Kåre Breivik / TV2

Under rettsforhandlingene i dag stilte Ellen Eikeseth Mjøs, som er bistandsadvokat til Petter Slengesol, et direkte spørsmål til politibetjent Thomas Moe.

– Hva tenker du om at (navn på tidligere siktet) ikke sitter her?

– Jeg synes det er trist, jeg mener han er en av de som er med på det, svarer Moe.

– Sammen med de andre? spør Eikeseth Mjøs

– Ja, svarer Thomas Moe.

Moe som er en av etterforskerne som frem til det siste har etterforsket Osen- og Slengesol-sakene antyder dermed at tre personer burde sitte på tiltalebenken, ikke to.

– Involverer begge brødrene

En annen av etterforskerne i saken, Kristian Lunde Lyssand, som har jobbet sammen med Thomas er også av den oppfatning av storebror til den tiltalte også har vært involvert i overfallene.

– Ja, jeg mener det er en omfattende indisiekjede som involverer begge brødrene, forklarte Lyssand i retten onsdag.

Han fikk så et oppfølgingsspørsmål fra bistandsadvokat Einar Drægebø:

– Du tenker at det er ytterligere en person som er involvert her?

– En omfattende indisiekjede knytter både (bror 32 år) og (bror 37 år), men DNA-treffet har vi bare på (bror 32 år).

Har vært vurdert av Riksadvokaten

I retten har det vært lagt frem indisier som teknisk sett knytter storebror (37) til saken. Men det er ikke fremlagt noe DNA-bevis som knytter mannen til saken.

– Dette er jo etterforskere som har jobbet mye med saken over tid, vært dypt i detaljene, og gir samtidig entydig uttrykk for at det et bevisbilde mot begge brødrene, sier bistandsadvokat Einar Drægebø til TV 2.

KLAGET PÅ TILTALEN: Einar Drægebø (til høyre) er bistandsadvokat til Reidar Osen. Han klaget 15. mai i år på at saken mot den tredje tiltalte ikke var tiltalt. I retten får han høre at to politietterforsker mener mannen var involvert i sakene. Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs og Reidar Osen i midten.
KLAGET PÅ TILTALEN: Einar Drægebø (til høyre) er bistandsadvokat til Reidar Osen. Han klaget 15. mai i år på at saken mot den tredje tiltalte ikke var tiltalt. I retten får han høre at to politietterforsker mener mannen var involvert i sakene. Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs og Reidar Osen i midten. Foto: Bjornar Morønning / Pool

– Dette er politifolk som mener at en som burde vært tiltalt, ikke er det, sier Drægebø til TV 2.

På spørsmål fra TV 2 viser aktor Jørgen Henriksen til at spørsmålet om å tiltale den aktuelle tredje mannen også har vært vurdert av Riksadvokaten.

– Nå har du hørt etterforskerne og hva de sier, tar de så feil, Henriksen?

– Jeg konstaterer at det er en vurdering som folk har ulike oppfatninger av. Også de fornærmede har vært veldig opptatt av det, også i pressen, og de har påklaget dette til Riksadvokaten, som er den høyeste påtalemyndigheten vi har i Norge. Også Riksadvokaten falt ned på at på samme resultat som statsadvokaten, nemlig at det ikke var riktig å tiltale person nummer 3, sier politiadvokat i Vest politidistrikt og aktor i saken, Jørgen Henriksen.

– Helt utrolig

TV 2 har tidligere fortalt at både Reidar Osen og Petter Slengesol har klaget på at det i saken mot de to tiltalte kun er tatt ut tiltale for grovt ran.

Bistandsadvokatene Einar Drægebø og Ellen Eikeseth Mjøs har klaget på dette og mener det er bevismessig grunnlag for å tiltale den tredje siktede i saken, en mann (37) som er bror til den tiltalte 32-åringen.

Dessuten mener de to bistandsadvokatene at tiltalebeslutningen også burde omfatte grov frihetsberøvelse, kriminell organisert gruppe og et tiltalepunkt for uriktig forklaring.

Til TV 2 sier både Reidar Osen og Petter Slengesol at de er rystet over at ikke tredjemann er siktet i saken.

– Dette har vi ment lenge, det er jo helt utrolig, sier de to til TV 2.

– Jeg synes at det er godt at det kommer frem i lyset noe vi har forsøkt å få frem lenge, at også tredjemann burde vært på tiltalebenken, sier Slengesol til TV 2.

Tystet på brødre

I januar 2020 valgte den ene av de to tiltalte (37) å snakke med politiet. Han har inntil da nektet befatning med saken, men i tre avhør forklarer han seg om sin involvering i begge sakene, både Osen- og Slengesol-saken.

I avhørene trekker han inne begge de to brødrene, både den tiltalte 32-åringen og storebroren som ikke er tiltalt (37).

Men vedkommende har også sagt at Osen selv står bak sin egen bortføring og at Petter Slengesol tilhører et kriminelt miljø som driver med narkotika. Politiet har ikke festet litt til disse påstandene.

Relatert