MER MAKT: Regjeringen gir kommunene vetorett over vindkraft. Det betyr at kommunen har siste ord i saken om det skal bygges vindkraft eller ikke. Her fra Tellenes vindpark utenfor Egersund i Rogaland
MER MAKT: Regjeringen gir kommunene vetorett over vindkraft. Det betyr at kommunen har siste ord i saken om det skal bygges vindkraft eller ikke. Her fra Tellenes vindpark utenfor Egersund i Rogaland Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kommunene får bestemme selv om vindkraft

Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg, har regjeringen og Frp blitt enige om.

Høyre, Venstre, KrF og FrP sikrer flertall for å gi kommunene makt over vindkraft.

I tillegg til at kommunene får bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg, strammes tidsrammen inn: Et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.

Det skriver regjeringen og Frp i en pressemelding.

Det de fire partiene også har blitt enige om, er at mulighetene for endringer underveis skjerpes inn. Et endelig resultat vil i større grad enn i dag gjenspeile den opprinnelige søknaden.

Varslet sju krav

Da regjeringen la fram vindkraftmeldingen i juni, varslet Frp sju krav for å støtte opp om meldingen. Siden har de forhandlet, og onsdag kom de til enighet.

Medlem av energi- og miljøkomiteen for Frp, Terje Halleland, sier at de har fått gjennomslag for alle sine krav.

Blant annet har de krevd strengere krav til lokal aksept, buffersone fra vindmøllene til bebyggelse, kutt av alle subsidier, byggestart senest fem år etter gitt konsesjon og garanti for opprydding.

I tillegg skal regelverket flyttes fra energiloven til plan- og bygningsloven, og høyde og antall turbiner skal fastsettes i konsesjonen, opplyser Frp.

– Vil alltid ha siste ord

– Det er en glede å kunne meddele at Frp etter langvarige og tøffe forhandlinger med regjeringen har fått fullt gjennomslag for våre krav til et nytt vindkraftregime. I sum vil Frps gjennomslag bidra til at kommuner, lokalsamfunn og folk som bor i områder der vindkraftutbygging vurderes, alltid vil ha det siste ordet, sier Halleland.

Han mener at dreiningen de har fått regjeringen med på, nå vil sette lokaldemokratiet i førersetet.

– For Frp har det hele tiden vært avgjørende å styrke lokaldemokratiet i disse sakene. Vi har i for lang tid sett hvordan folk som bor i berørte områder har følt seg overkjørt av myndighetene.

Moxnes: – For lite for sent

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er imidlertid ikke fornøyd:

– Dette er for lite, for seint fra regjeringen og Frp. Det vi trenger nå, er en full stopp for nye vindkraftanlegg på land, slik at naturen og lokalsamfunnene får puste igjen, sier han.

Han vil gi kommunene det han kaller «en reell vetorett mot vindkraftutbygginger», som ikke kan overprøves.

– Nylig gikk Frp på høyt på banen med krav om bindende folkeavstemninger om vindkraft. Men her frykter vi at lokalbefolkningen mange steder fortsatt vil føle seg overkjørt, sier Rødt-lederen.

SVs Lars Haltbrekken skulle også sett kraftigere grep. Han mener at en flytting over til plan- og bygningsloven ikke er nok for å sikre verdifull natur.

– Det er en rekke alvorlige naturinngrep rundt om i landet som gjennomføres helt i tråd med plan- og bygningsloven. Bygging av store motorveier gjennom viktige naturområder blant annet gjennom bruk av plan- og bygningsloven, sier han.

Senterpartiets Sandra Borch ønsker regjeringspartiene og Frp velkommen etter.

– Vi har fremmet forslag om lokal vetorett til kommunene tre ganger tidligere hvor de fleste andre partier har stemt det ned. Nå ser det ut til at de andre partiene kommer etter, og det er bra, sier hun.

Relaterte