Oslo 20201110. 
F.v. SV-leder Audun Lysbakken, Frp-leder Siv Jensen og   forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet på pressekonferanse i Stortinget.
Foto: Terje Bendiksby / NTB
Oslo 20201110. F.v. SV-leder Audun Lysbakken, Frp-leder Siv Jensen og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet på pressekonferanse i Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

SV og Frp foreslår nytt pensjonsforlik

De to ytterpartiene går sammen i et historisk krav om å øke pensjonene i Norge.

– Vi har ikke tid til å vente på utvalget som nå skal vurdere pensjonsreformen. Vårt mål er å komme til enighet med et bredt flertall i Stortinget og få virkning allerede for inneværende år, sier Frp-leder Siv Jensen.

Sammen med SV-leder Audun Lysbakken presenterte hun tirsdag ettermiddag et forslag til nytt pensjonsforlik, som de to partiene fremmer formelt i Stortinget onsdag.

De to partiene er enige om:

  • Endre reguleringen av pensjonene, slik at den følger et snitt av pris- og lønnsvekst. Virkning fra 2020.
  • Trappe opp minstepensjonen hvert år frem til pensjonen når grensen for EUs fattigdomsgrense. Oppstart fra 2020.
  • Innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene.
  • Endre tidspunktet for fremleggelsen av trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntekstforhold fra høsten til våren.
  • Gi Pensjonistforbundet plass i Teknisk beregningsutvalg (TBU).
  • Innføre faste møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der pensjon og andre relaterte saker kan drøftes.

En opptrappingsplan for minstepensjonen fra dagens nivå på 204.000 kr i året og til EUs fattigdomsgrense.

– Det vil være et historisk oppgjør med fattigdom blant eldre i Norge, og sier at det skal vi ikke ha i Norge, sier Audun Lysbakken.