Arrangerte fest – får 10.000 i koronabot

En festarrangør får en klekkelig bot etter å ha invitert til fest i en leilighet i Oslo forrige fredag. Det skriver politiet i Oslo i en pressemelding tirsdag.

Oslo politidistrikt skriver i pressemeldingen at de fredag den 06. november ble varslet om feststøy fra et høyt antall festdeltakere.

Da politiet kom til den aktuelle leiligheten var det mange personer på stedet, skriver politiet.

– Festarrangør er nå bøtelagt med kr 10 000,- for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomst med mer enn 10 deltagere, skriver Oslo-politiet.

De skriver videre at politiet kan straffeforfølge deltakere på en slik sammenkomst, og at de jobber med å identifisere de som var tilstede på den aktuelle festen.

– Oslo politidistrikt anmelder og straffeforfølger nå brudd på smittevernbestemmelsene, som for eksempel private fester med flere enn 10 personer eller der 1-meters regelen ikke kan overholdes, heter det i pressemeldingen.

Politiet skriver at de opplever at påbud følges, at folk holder seg hjemme og at folk bruker munnbind.

Oslo-politiet skriver at de håper politidistriktets innbyggere fortsetter med den gode innsatsen slik at smittetallene reduseres og de kan bruke tiden på å bekjempe kriminalitet.

– Politiet samarbeider med kommunen, og vil spesielt ettergå og være oppsøkende der hvor helsemyndighetene ser at smitten er størst, står det i pressemeldingen.