Med blod fra 30.000 tilfeldig utvalgte kvinner og menn skal utbredelsen av korona-immunitet i Norge kartlegges. Blodprøvene må de selv ta.
Med blod fra 30.000 tilfeldig utvalgte kvinner og menn skal utbredelsen av korona-immunitet i Norge kartlegges. Blodprøvene må de selv ta. Foto: Daniel Berg Fosseng

Ønsker rush av blodgivere i unik nasjonal korona-undersøkelse

Da TV 2 omtalte undersøkelsen som skal kartlegge utbredelsen av korona-immunitet i Norge, meldte det seg 2700 villige deltakere i løpet av få timer. Men uten invitasjon får du ikke delta.

Med blod fra 30.000 tilfeldig utvalgte kvinner og menn skal forskere dokumentere utbredelsen av korona-immunitet i den norske befolkningen. At de utvalgte selv må ta blodprøvene gjør studien unik, og de første invitasjonene er nå sendt ut på sms med UiT som avsender.

«Du er en av flere tusen tilfeldig utvalgte av Folkeregisteret til å få denne meldingen. Ved å delta gir du et viktig bidrag til forskning på den pågående koronapandemien, og du vil få vite om DU har antistoffer i blodet. Du vil få tilsendt utstyr for å gi en bloddråpe med fingerstikk hjemme hos deg selv og som vil sendes til antistoffanalyse.»

Stor deltakerinteresse

– Ja, det virker som om det er stor interesse for å delta i studien. Utfordringen er å få med et representativt utvalg som speiler befolkningen i landet, og her nytter det ikke å melde seg på, forteller professor Torkjel M. Sandanger ved institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Studien blir ledet av en forskergruppe ved UiT Norges arktiske universitet og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, forskningsinstituttet NORCE, Imperial College of Science, Technology and Medicine i London og The London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Professor Torkjel M. Sandanger håper på solid respons på sms-invitasjonene som nå går ut til 50-60 000 kvinner og menn bosatt i Norge.
Professor Torkjel M. Sandanger håper på solid respons på sms-invitasjonene som nå går ut til 50-60 000 kvinner og menn bosatt i Norge. Foto: Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universitet

– Et representativt utvalg, hvem blir invitert?

– Vi ønsker oss et gjennomsnitt av den norske befolkning, og at alle som mottar en sms-invitasjon fra oss logger seg inn og deltar. De som trekkes tilfeldig ut av Folkeregisteret blant de som har registrert postadresse i Norge og er over 16 år.

Alle blodprøver er like viktige

– Er spesielle grupper ekstra interessante for dere?

– Nei, her er teller alle svar og blodprøver like mye. Ingen er foretrukket med spørsmålet er hvor mange vi må invitere for å nå det ønskede antall på 30 000. Jeg ser ikke bort fra at vi må invitere mellom 50 0g 60 000 for å greie der. Vi vet også at det i aldersgruppen over 65 år er færre som svarer, og derfor inviterer vi et høyere antall i denne aldersgruppen. Det samme gjelder bosatte med innvandrerbakgrunn.

– 2700 logget seg inn i linken som lå i vår nettsak og ville være med. Hva forteller det?

– Det forteller litt av utfordringen i å rekruttere. Får vi bestemme selv, da stiller vi opp og tøyer oss langt. Om vi får en sms så blir det vanskeligere. Da har noen andre bestemt at vi skulle være med i studien, sier Sandanger.

– Smitteutviklingen, også her i Norge, har de siste ukene vært i sterk. Hvordan vil dette påvirke studien?

Mangler oversikt over reell koronasmitte

De som deltar i studien må selv ta blodprøvene, men en god bruksanvisning følger med testsettet.
De som deltar i studien må selv ta blodprøvene, men en god bruksanvisning følger med testsettet.

– Selv om smitten nå sprer seg i befolkningen, har vi ingen oversikt over hvor mange som er smittet og har utviklet immunitet. I dag antar man at omkring to prosent av befolkningen har antistoffer, men det er et usikkert anslag. Med den nye studien vil man få ny, og viktig kunnskap om koronapandemien som nå rammer verden og Norge, sa 1.amanuensis Erik Eik Anda ved UiT da studien ble presentert.

De som registrerer seg etter invitasjon vil i løpet av to uker få tilsendt et blodprøvesett. De må selv ta blodprøven, men med prøvesettet følger en god bruksanvisning, og det er også laget en videointroduksjon.

Deretter skal den sendes inn, og analyseres. Når svaret er klart, vil deltakerne med en personlig kode laste ned resultatet fra et nettsted.