KAPPLØP: Vaksineforsker Tor Kristian Andersen ved Universitetet i Oslo er veldig glad for at hele ti selskap kjemper i vaksinekappløpet. Det kan få betydning for deg og meg.
KAPPLØP: Vaksineforsker Tor Kristian Andersen ved Universitetet i Oslo er veldig glad for at hele ti selskap kjemper i vaksinekappløpet. Det kan få betydning for deg og meg. Foto: NTB/ UiO

vaksinekappløpet:

Så mange vaksiner mener Pfizer de kan tilby i 2021

Mandagens vaksinenyhet kan føre til at koronavaksiner fra flere selskap kan komme på markedet samtidig, noe som igjen betyr at flere kan bli vaksinert tidlig.

Legemiddelgigantene Pfizer og BioNTech kom mandag med gladnyheten om at deres vaksine mot covid-19, som for tiden testes ut, ser ut til å være vellykket.

Forskere verden over jubler over nyheten. Ev an dem er vaksineforsker Tor Kristian Andersen ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Dette er svært gledelige nyheter og noe som kan være positivt også for de andre selskapene i vaksinekappløpet, sier Andersen.

Per nå ser ut til at Pfizer og BioNTech leder an i kappløpet, men det er også flere andre vaksinekandidater som er kommet til fase tre og kan komme på markedet samtidig.

– Pfizer og BioNTechs vaksine har så langt vist seg å beskytte 90 prosent av brukerne mot covid-19. Men i og med at selskapene ennå ikke har publisert fullstendige data om studien, vet vi ikke hvordan beskyttelsen er i de ulike aldergruppene, sier Andersen.

Stegene før godkjenning

Pfizer må nå først fullføre studien sin. Selskapet har anslått at de kan søke om godkjenning i USA i allerede tredje uken i november.

Og godkjenningsprosessen for vaksinen er også i gang i EU.

– Først når legemiddelselskapene publiserer sine data kan vi virkelig få sett på de faglige analysene, sier Andersen som naturlig nok ser fram til å dykke ned i disse.

Når testdata fra Pfizer og BioNTech er klar, går de amerikanske og europeiske legemiddelbyråene i gang med å analysere studien og effekten av vaksinen.

Først når det er gjort vil vaksinen være klar for godkjenning.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA holder fast ved prognoser om at vaksinen kan være godkjent tidlig neste år.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk tror vi kan ha en europeisk godkjenning klar i månedsskiftet mellom januar og februar.

Andre vaksiner i kappløpet

Ifølge The New York Times’ løpende vaksineoversikt er det nå ti vaksiner som har nådd fase tre av studiene.

Det amerikanske bioteknologifirmaet Moderna er en av dem. Denne vaksinen bygger på samme teknologi som Pfizer. Moderna har uttalt at de tror de vil få nødgodkjenning i USA i desember.

Mens vaksinen fra Astra Zeneca har vært mye omtalt i Norge og mange har antatt at de har ligget fremst i vaksinekappløpet.

Astra Zeneca er også i fase tre av studiet, og ligger an til å bli godkjent samtidig med vaksinen fra Pfizer.

Når det gjelder vaksinene som er utviklet i Kina og Russland har de i følgevaksineforsker Andersen valgt sin egen vei og foreløpig ikke delt sine data med EMA. Vaksinen til Astra Zeneca bruker en annen type teknologi enn Pfizer-vaksinen. Den er basert på å levere virkestoffet med hjelp av et et svekket forkjølelsesvirus, som ved naturlig smitte kan gi milde luftveisinfeksjoner.

Blant annet godkjente Russland tidligere i høst den såkalte Sputnik-vaksinen, før den var tilstrekkelig testet etter gjeldende internasjonale standarder.

50 millioner doser

Norge er i en felles prosess med EMA når det gjelder godkjenning av vaksinen.

Pfizer og BioNTech opplyser at de forventer å kunne tilby rundt 50 millioner doser i 2020, og opptil 1,3 milliarder doser neste år av vaksinen som må tas i to doser over tre uker.

Hver person som vaksineres må få to doser for at det skal være effektivt.

Legemiddelselskapene har forhåndssolgt størstedelen av koronavaksinen de utvikler til rike land.

USA har allerede forhåndskjøpt 100 millioner doser og sikret seg rett til å kjøpe ytterligere 500 millioner.

Mens EU har avtale om å kjøpe 200 millioner doser og sikret seg rett til ytterligere 100 millioner, Storbritannia har kjøpt 250 millioner, Japan 120 millioner, Canada 20 millioner og New Zealand 1,5 millioner.

– Eldre trenger mer trøkk

Ettersom flere vaksiner utvikles parallelt, er det ikke utenkelig at vi kan få flere vaksiner på markedet på samme tidspunkt.

  • Mandag kunngjorde den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech at covid-19-vaksinen de utvikler sammen, ser ut til å være vellykket.
  • Vaksinen er nå i fase 3, som er siste testfase før den kan bli godkjent. De første testresultatene viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Det vil si at 90 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot koronaviruset.
  • Effekten av vaksinen for vanlig sesonginfluensa varierer fra år til år, men i gjennomsnitt har den vært cirka 60 prosent effektiv, ifølge norske helsemyndigheter. Den amerikanske legemiddeletaten FDA krever en effekt på minst 50 prosent for å godkjenne covid-19-vaksinen.
  • 43.538 personer har deltatt i studien av den nye vaksinen til Pfizer og BioNTech. Foreløpig har det ikke blitt avdekket grunn til alvorlige bekymringer om tryggheten til vaksinen, opplyser selskapene.
  • 94 av dem som har deltatt i studien, har likevel utviklet covid-19-sykdom. For å få nok data til å søke om godkjenning, må legemiddelselskapene vente til enda flere har fått påvist smitte, skriver selskapene. Dette vil trolig skje allerede i tredje uke i november.
  • Nyheten om vaksinen har ført til børsoppgang over hele verden.
  • Vaksinen er en av mange som for tiden testes ut. Minst 11 vaksiner har nådd fase tre, ifølge en oversikt fra New York Times.
  • Tidligere har det blitt anslått at den første covid-19-vaksinen kan bli godkjent i løpet av året, og at de første vaksinedosene kan komme til Norge i begynnelsen av neste år. Men det vil trolig ta måneder før man har fått nok vaksinedoser til at en stor andel av befolkningen kan bli vaksinert.

(Kilder: Pfizer, Helse-Norge, NTB, New York Times, AFP, AP)

Den nye vaksinen fra Pfizer og BioNTech er en såkalt mRNA-vaksine.

Vaksineforskeren ved UiO sier at mRNA-vaksiner ofte er milde noe om kan føre til at den ikke treffer så godt blant den eldre delen av befolkningen.

– Den eldre delen av befolkningen trenger ofte et større trøkk med vaksine for å få immunresponsen i gang, enn det den yngre generasjonen gjør. Men det kan være at denne mRNA-vaksinen fungerer god på de fleste aldergrupper, det vet vi ikke før vi får se dataene, sier Andersen.

Helt ny teknologi

mRNA-vaksine er helt ny teknologi som i praksis ikke har vært brukt på mennesker før.

I motsetning til tradisjonelle vaksiner, baserer den seg ikke på selve viruset, noe som kan gjøre produksjonen mer effektiv.

– Mange tror at denne vil ha mindre bivirkninger enn tidligere vaksiner. Men nettopp fordi dette er nytt, satser man veldig tungt på store studier med mange forsøkspersoner, hvor mellom 20.000 og 60.000 deltar. Slik samler man enormt mye data på bivirkning, virkning og beskyttelse, sier Madsen i Statens legemiddelverk.

Pfizer og BioNtechs vaksine er testet på over 43.000 personer i USA og andre land.

Relatert