HÅP: Pfizers foreløpige vaksineresultater gir håp om at en koronakur kan være rundt hjørnet. Her fra selskapets hovedkvarter i New York.
HÅP: Pfizers foreløpige vaksineresultater gir håp om at en koronakur kan være rundt hjørnet. Her fra selskapets hovedkvarter i New York. Foto: Carlo Allegri/REUTERS

Dette vet vi om Pfizer og BioNtechs vaksine

Nyheten om Pfizer og BioNTechs vaksinegjennombrudd fikk forskere til å juble. Her er det vi vet om den foreløpige vaksinen – så langt.

Samtidig som smittetallene øker kraftig i både Norge og Europa, kunne legemiddelselskapet Pfizer kunngjøre at deres foreløpige vaksine er 90 prosent effektiv. Nyheten hylles som et gjennombrudd av eksperter og fikk børsene til å stige, men hva vet vi egentlig om selve vaksinen?

Hva har skjedd så langt?

Utviklerne Pfizer og BioNtech startet den siste og avgjørende testfasen i juli. Halvparten av deltakerne i teststudien fikk vaksinen, mens den andre halvparten fikk placebo i form av saltvann. Deretter ventet utviklerne på at deltakerne skulle bli syke, for å se hvorvidt vaksinen var effektiv eller ikke.

Så langt har 94 av de drøyt 44 000 deltakerne blitt smittet av koronaviruset. Utviklerne selv har ingen innsikt i hvem av de smittede som fikk vaksinen, og hvem som fikk placebomiddelet. Dette er det kun et uavhengig utvalg av eksperter som får vite. Men når vaksinen er over 90 prosent effektiv, kan en anta at svært få av de vaksinerte ble smittet.

  • Mandag kunngjorde den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech at covid-19-vaksinen de utvikler sammen, ser ut til å være vellykket.
  • Vaksinen er nå i fase 3, som er siste testfase før den kan bli godkjent. De første testresultatene viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Det vil si at 90 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot koronaviruset.
  • Effekten av vaksinen for vanlig sesonginfluensa varierer fra år til år, men i gjennomsnitt har den vært cirka 60 prosent effektiv, ifølge norske helsemyndigheter. Den amerikanske legemiddeletaten FDA krever en effekt på minst 50 prosent for å godkjenne covid-19-vaksinen.
  • 43.538 personer har deltatt i studien av den nye vaksinen til Pfizer og BioNTech. Foreløpig har det ikke blitt avdekket grunn til alvorlige bekymringer om tryggheten til vaksinen, opplyser selskapene.
  • 94 av dem som har deltatt i studien, har likevel utviklet covid-19-sykdom. For å få nok data til å søke om godkjenning, må legemiddelselskapene vente til enda flere har fått påvist smitte, skriver selskapene. Dette vil trolig skje allerede i tredje uke i november.
  • Nyheten om vaksinen har ført til børsoppgang over hele verden.
  • Vaksinen er en av mange som for tiden testes ut. Minst 11 vaksiner har nådd fase tre, ifølge en oversikt fra New York Times.
  • Tidligere har det blitt anslått at den første covid-19-vaksinen kan bli godkjent i løpet av året, og at de første vaksinedosene kan komme til Norge i begynnelsen av neste år. Men det vil trolig ta måneder før man har fått nok vaksinedoser til at en stor andel av befolkningen kan bli vaksinert.

(Kilder: Pfizer, Helse-Norge, NTB, New York Times, AFP, AP)

Hva gjenstår?

For at studien skal fullføres og godkjennes av amerikanske helsemyndigheter, må 164 av deltakerne bli smittet. Utviklerne må altså vente på ytterligere 70 smittetilfeller før de kan avslutte og analysere resultatene av studien.

– Dette er lovende resultater, men studien er ikke ferdig enda, sier Line Vold i FHI til TV 2.

Hun får støtte av professor og forsker ved Haukeland universitetssykehus, Nina Langeland:

– Dette er tidlige data og vi må studere dem nærmere. Det som er viktig er at nok vaksinerte personer må ha vært eksponert for covid-19 for å si noe om effekt og bivirkninger. Vi vet heller ikke hvor lenge beskyttelsen varer, sier Langeland til TV 2.

Den endelige analysen vil ikke gi fullstendige svar på hvor effektiv vaksinen vil være når den slippes på markedet. Slike tester kan kun gi en indikasjon, og ifølge helseeksperter indikerer de foreløpige resultatene at Pfizers vaksine vil være svært effektiv.

Hvor effektivt er 90 prosent?

90 prosent effektivitet er et veldig godt resultat for en vaksine. Ifølge New York Times krever den amerikanske legemiddeletaten Food and Drug Administration at vaksiner må være minst 50 prosent effektive for å hastegodkjennes til medisinsk bruk. Pfizer og BoiNtechs vaksine er vesentlig mer effektiv enn dette minstekravet.

Professor Nina Langeland sier datane fra legemiddelfirmaet Pfizer er bedre enn forventet. Foto: Haukeland universitetssjukehus.
Professor Nina Langeland sier datane fra legemiddelfirmaet Pfizer er bedre enn forventet. Foto: Haukeland universitetssjukehus.

Samtidig viser avisen til at influensavaksiner ikke har en høyere effektivitet enn mellom 40 og 60 prosent, ettersom influensaviruset stadig utvikler seg. Til sammenlikning har to doser av meslingvaksinen vist seg å være 97 prosent effektiv.

– Det er fantastisk om det viser seg at det er rett med en effektivitet over 90 prosent. Dette er høyere tall enn jeg hadde en realistisk forventning om, sier Langeland.

Hvordan virker den?

Pfizer og BioNTech sin vaksine er en såkalt mRNA-vaksine. Vaksinen styrker kroppens muligheter til å forsvare seg dersom man skulle bli smittet, skriver Statens legemiddelverk.

Vaksinen inneholder en syntetisk versjon av arvematerialet i det opprinnelige koronaviruset.

Når en person får vaksinen vil kroppen fylles av få små fettpartikler som inneholder syntetiske kopier av spike-proteinet.

Dette er proteinet som gjør at viruset binder seg til cellene, og gjør det mulig for viruset å trenge seg inn i kroppen og forårsake sykdom. Når proteinet kommer i kontakt med cellene i kroppen, vil immunforsvaret reagere. Da danner kroppen antistoffer og T-celler for å bekjempe det ukjente legemet.

Dersom en vaksinert person senere vil bli utsatt for koronasmitte, vil kroppen gjenkjenne spike-proteinet og dermed kunne angripe viruset raskere og mer effektivt.

Er vaksinen trygg?

Sikkerhet er førsteprioritet ved utvikling av en ny vaksine. Flere selskaper, deriblant Johnson & Johnson, ble tidligere i høst nødt til å sette vaksinestudien sin på vent. Årsaken var alvorlige og uforklarlige sykdommer hos deltakerne. Pfizer og BioNTech har ikke rapportert om noen tilsvarende hendelser.

Vaksinen har bivirkninger, men disse er i hovedsak moderate, slik som feber og utmattelse. Pfizer og BioNTech har testet fire ulike versjoner av vaksinen, og valgt å gå videre med den som gir færrest bivirkninger.

Selv om vaksinen skulle passere helsemyndighetenes sikkerhetskrav, vil myndighetene i USA fortsette å overvåke en utvalgt gruppe i opptil to år for å avdekke eventuelle farer tilknyttet vaksinen.

– Vi tåler ikke mange bivirkninger av en ny vaksine. Da blir folk skeptiske til vaksiner generelt. Da vil man kanskje ikke lenger vaksinere barna sine mot meslinger, polio, stivkrampe eller andre nærmest utryddede sykdommer, og da har man tapt, sier Nina Langeland.

Vil den være effektiv for eldre og barn?

Det har tidligere blitt signalisert at utsatte grupper, da blant annet eldre, vil være blant de første som kan få vaksinen.

– Mest sannsynlig vil det være de i risikogruppen, altså personer over 65 år, og de som jobber i helsetjenesten som står først i vaksinekøen, sier helseminister Bent Høie.

Studiene til Pfizer sier derimot lite om hva slags effekt vaksinen vil ha for den eldre delen av befolkningen. Legemiddelselskapet sier at personer over 65 er med i studien, og vil kunngjøre dette resultatet etter hvert, ifølge Associated Press.

Ifølge New York Times har tidligere studier vist at koronavaksiner i mindre grad styrker immunsystemet til eldre. Med Pfizers svært lovende foreløpige resultat, kan dette ha endret seg.

Også barn har forsøkt Pfizers vaksine. Den opprinnelige studien hadde i utgangspunktet 18 års aldersgrense, men fra og med september fikk barn ned i 16-årsalderen delta. I oktober lanserte legemiddelselskapet en ny studie, hvor barn fra 12 år og oppover fikk delta. Resultatene av disse studiene er enda ikke offentliggjort.

Hva med andre vaksiner?

Ifølge Pfizer kan selskapet produsere mellom 30 og 40 millioner doser innen før nyåret. Ettersom man trenger to skudd av vaksinen for at den skal være effektiv, vil dette være nok til å vaksinere mellom 15 og 20 millioner mennesker. Selskapet sier de satser på å produsere 1,3 milliarder doser i året, men også dette er langt fra nok til å dekke verdens samlede behov.

Da er det godt nytt at også ti andre selskaper er inne i siste og avgjørende testfase. Flere helseeksperter mener at Pfizer og BioNTechs gode resultater også er godt nytt for de andre vaksinekandidatene.

– Det gir oss mer håp for at andre vaksiner også vil være effektive, sier Aikiko Iwasaki ved Yale University til New York Times.

Flere andre produsenter, som blant annet amerikanske Moderna, benytter seg også av mRNA-vaksiner. Dersom denne metoden skulle vise seg å være effektiv, kan man snart ha flere kandidater på markedet.

Relatert