LEGGER BÅND PÅ SKATTEKUTT: Frp-leder Siv Jensen, her på vei inn til sin pressekonferanse om budsjettet for 2021 på Stortinget mandag.
LEGGER BÅND PÅ SKATTEKUTT: Frp-leder Siv Jensen, her på vei inn til sin pressekonferanse om budsjettet for 2021 på Stortinget mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frp dropper store skattekutt til folk flest i nytt budsjett

Fremskrittspartiet prioriterer knallhardt å kutte i formuesskatten fremfor å gi folk flest lavere skatt på inntekten i sitt første budsjett etter regjeringsexiten. I tillegg kutter partiet i en rekke sosiale ytelser.

Beskjedne 390 millioner kroner er alt Frp-leder Siv Jensen er villig til å bruke på kutte i inntektsskatten i Frps alternative budsjett for 2021.

Kutter i formuesskatten

De pengene skal brukes på å øke frikortgrensen fra 60.000 til 80.000 kroner. Det tilsvarer litt over 1 kroner mindre i skattekutt per dag for personer med inntekter rundt 100-300.000 kroner årlig.

Det betyr at Arbeiderpartiet vil gi langt større skattekutt for folk flest med inntekter opp til 750.000 kroner enn Frp ønsker.

– Er dere bekvem med at dere nå gir mindre i skattelettelser til folk flest enn Ap?

- Vi er veldig komfortable med å prioritere å kutte særavgiftene i Norge. Det tror vi betyr mest folk flest i den situasjonen vi er i nå. Da er det ikke rom for betydelig kutt i skatteopplegget, sier Hans Andreas Limi (Frp) som sitter i Finanskomiteen på Stortinget.

Men til de rikeste i landet, de som betaler formuesskatt, er Frp mer gavmilde. Der foreslår de reduksjoner, sammenlignet med regjeringens forslag, på drøyt to milliarder kroner.

15,6 milliarder i avgiftskutt

Derimot satser Frp på enorme avgiftskutt. Hele 16,5 milliarder kroner vil Frp bruke på å redusere avgiftsnivået de selv var med på å øke med 6,3 milliarder da de selv satt i regjering.

Det inkluderer å redusere avgiftene på øl, vin og snus til svensk nivå. Dette avgiftskuttet står alene for over seks milliarder kroner av partiets totale avgiftskutt.

Vil avvikle overgangsstønaden

Frp velger også å kutte i en rekke budsjettposter. Blant annet kultur, utdanning og arbeid og sosial. Under sistnevnte post kutter de i en rekke stønader.

Partiet foreslår å:

  • Avvikle overgangsstønaden, som går til aleneforsørgere
  • Avvikle supplerende stønad som gis til folk med kort botid i Norge
  • Og kutte i satsen på Arbeidsavklaringspengene fra 66 prosent av inntekten din fra det siste året før du ble syk, til 62,4 prosent.

Partiet argumenterer med at de vil harmonisere AAP med dagpengesatsen, for å unngå at det blir attraktivt å søke seg til helserelaterte ytelser.

– Det vi har valgt å prioritere pensjonistene denne gangen. I tillegg ønsker vi å rydde i noen av disse andre ordningene, fordi det er en del som får ytelser fra flere ordninger, sier Limi.

– Men foreslås det en ordning her som erstatter overgangsstønaden?

– Nei, vi har ikke noen erstatning her, men vi må ha en tydelig prioritering og nå har vi valgt å gjøre noe med underreguleringen av pensjonene, sier Limi.

– Avslører Frps bløff

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski raser over Frps prioriteringer.

– Dette budsjettet avslører Frps bløff. De er partiet for de rike og mektige. De snakker om folk flest, men gjør ikke noe for dem, sier Kaski til TV 2.

Hun mener budsjettet er smekkfullt av usosiale og smålige kutt som vil ramme folk i hele landet.

– Her er det kutt til fattige foreldre, enslige foreldre, folk på arbeidsavklaringspenger og til uføre, sier Kaski og legger til:

– De vil overlate folk til seg selv midt i en pandemi som krever at vi står samlet.

Kutter i kulturfeltet

Kulturfeltet får også en kraftig kutt på totalt 4 milliarder kroner.

– Hvordan forsvarer dere dette overfor en kriserammet næring?

– Kulturfeltet opplever i likhet med mange andre næringer nå å være rammet av krise, derfor har de fått egne tiltakspakker som vi har støttet. Så er det vi foreslår å kutte en rekke generelle ordningene til kulturfeltet, sier Limi.

Blant de som kjenner på kutteiveren til et Frp i opposisjon er: NRK, Dansens Hus og Kulturrådet. Hele 2 milliarder foreslår Frp å kutte i NRKs driftsmidler.

Frp møter regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre til forhandlinger om neste års statsbudsjett klokken 14.30 mandag.

Relatert