BESLUTNING DRØYER: Det er fremdeles uklart om Harald Tiedemann Hansen vil bli stilt personlig ansvarlig for den økonomiske konsekvensen av sykkel-VM i Bergen høsten 2017.
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.
BESLUTNING DRØYER: Det er fremdeles uklart om Harald Tiedemann Hansen vil bli stilt personlig ansvarlig for den økonomiske konsekvensen av sykkel-VM i Bergen høsten 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Regionleder ut mot forbundet i «Tiedemann Hansen-saken»: – Det tar uforholdsmessig lang tid

Utvalget som skal vurdere om det er grunn til å anmelde tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen kommer ikke i mål med det første. En beslutning kommer neppe før året er omme.

Tilbake i mai ble et utvalg nedsatt av Norges Cykleforbund (NCF) for å vurdere om det er grunnlag for å anmelde tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen for brudd på idrettens regelverk i forbindelse med det økonomiske havariet som sykkel-VM 2017 i Bergen ble.

Nesten seks måneder senere er det klart at en innstilling fra utvalget fortsatt er et godt stykke unna.

Ingen «deadline»

– Arbeidsgruppen har ikke satt et konkret tidspunkt for når anbefalingen skal leveres til styret i NCF. Det har vært et spørsmål om arbeidsgruppen skal avvente boets endelige innberetning, som forventes i løpet av første halvår 2021. Arbeidsgruppen vil vurdere om man skal avgi rapporten på et tidligere tidspunkt dersom arbeidet med den er ferdig og man ikke tror boet kommer med ny informasjon, sier Knut Glad, styremedlem i NCF.

Glad sa til VG i mai at «vi må jobbe så raskt vi kan for å komme frem til en innstilling overfor NCF».

– «Så raskt vi kan» blir kanskje litt upresist. Arbeidsgruppen består av frivillige tillitsvalgte fra Sykkel-Norge med forskjellig kompetanse. Vi har fordelt arbeidsoppgaver mellom oss og har møttes på Teams hver 14 dag etter sommerferien. Det er et relativt omfattende materiale som skal gjennomgås og vurderes, sier han til TV 2.

«Grunnlag for et krav mot styret og daglig leder»

Den foreløpig siste rapporten fra bostyret, fra 8. mai 2020, var dyster lesning for arrangørselskapet Bergen 2017 AS, hvor Tiedemann Hansen var daglig leder:

«Konkursboet anser det som klart at Bergen 2017 AS ble drevet med et urealistisk kostnads- og inntektsbudsjett, mangelfull oversikt over og kontroll med økonomien, og med uforsvarlig stor risikovillighet og optimisme.»

«Analysen viser at det ville vært økonomisk fordelaktig å kansellere Sykkel VM i perioden februar 2017 til juli 2017.»

«(...) det er grunnlag for et krav mot styret og daglig leder.»

Det ble altså konkludert med at det var «grunnlag for et krav», men konkursboet ville likevel ikke ta rettslige skritt. Dette fordi de hadde begrenset med penger igjen til å føre en slik sak, og fordi det var en risiko for å tape i retten.

– Jeg ble ikke den alle ville hilse på

Som Glad nevner over, skal det altså komme enda en rapport fra boet.

Den er ventet i løpet av våren.

Leder i Region Innlandet, Kjell Bjertnes, lar seg ikke imponere av fremdriften til utvalget.

– Tempoet kunne, etter min oppfatning, vært noe bedre. Hvorvidt man vil vente på bostyrets endelige rapport, hvor det kan komme frem om det er et forhold som kan påtales, er vel greit, men man har også idrettens regelverk. Og det bør være nok til å inntil videre suspendere Tiedemann Hansen fra vervene hans. Det er en av grunnene til at jeg tok dissens i valgkomiteen – både mot Tiedemann Hansen og Jan-Oddvar Sørnes. Da ble jeg ikke den alle ville hilse på, men det lever jeg godt med, sier han til TV 2, og legger til:

– Jeg synes det tar uforholdsmessig lang tid, og det virker som om man sitter og venter på at bostyret skal gjøre noe.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Tiedemann Hansen til denne saken, men uten hell

Tiedemann Hansen har vært en mindre synlig figur i Sykkel-Norge etter VM i Bergen, men han er fortsatt medlem av sykkelkross-utvalget i NCF.

Han har også flere verv i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).