GJØR ENDRINGER: Forlaget bak The Oxford English Dictionary, Oxford University Press, tar til seg kritikken. Foto: OUP
GJØR ENDRINGER: Forlaget bak The Oxford English Dictionary, Oxford University Press, tar til seg kritikken. Foto: OUP

Oxford Dictionary endrer definisjonen av ordet «kvinne»

En av verdens mest kjente ordbøker tar selvkritikk etter feministbråk, og gjør definisjonen mer kjønnsnøytral.

Ifølge The Guardian endrer ordboka definisjonen de har brukt til nå fordi den ifølge kvinnesaksorganisasjoner har vært «diskriminerende og nedlatende» og «forankrer menns eierskap til kvinner».Tidligere har det stått i The Oxford English Dictionary, som av mange regnes for å sette normen for engelsk rettskrivning, at en kvinne er en manns kone, kjæreste ell