Bergen kommune ved byrådsleder Roger Valhammer orienterer om koronasituasjonen i kommunen.
Bergen kommune ved byrådsleder Roger Valhammer orienterer om koronasituasjonen i kommunen. Foto: Marit Hommedal / NTB

89 nye smittede i Bergen: – Må trekke kraftig i håndbrekket

Bergen kommune holdt lørdag en pressekonferanse om koronasituasjonen. – Antall nye smittede i Bergen de siste 14 dagene sprenger alle rekorder, sier byrådslederen.

Til stede på pressekonferansen var byrådsleder Roger Valhammer, helsebyråd Beate Husa og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Byrådet hadde på forhånd varslet at de skulle orientere om koronasituasjonen og innføringen av ny forskrift.

– Siden fredag er det registrert 89 nye smittetilfeller i Bergen. Foruten gårsdagens smittetall, er dette det høyeste vi har hatt noen gang, sier Valhammer.

Vurderer nedstengning

Totalt 2672 har blitt registrert smittet i byen siden 28. februar. Valhammer sier den siste trenden viser sterkt stigende smitte.

– Antall nye smittede i Bergen de siste 14 dagene sprenger alle rekorder. Bergen har nå 290 smittede per 100.000 innbyggere.

Tallet for registrerte smittede de siste to ukene er fire ganger så høyt som det byen hadde i mars og dobbelt så høyt som i midten av september.

– Fortsatt mener FHI at vi kun avdekker rundt 40 prosent av smitten i samfunnet, sier Valhammer.

Byrådslederen peker på at flere europeiske byer har innført portforbud.

– Der er ikke vi i Bergen enda, men hvis vi ikke trekker kraftig i håndbrekket, er vi på vei mot full nedstengning, advarer Valhammer.

Smittevernforskrift

Byrådet vedtok fredag ny smittevernforskrift for Bergen, som trådte i kraft lørdag. Her kan du lese hele forskriften.

Bergen kommune har også laget en enklere oversikt over påbudte smitteverntiltak for Bergen og nasjonale regler og anbefalinger, som du kan lese her.

– Våre nabokommuner er framoverlente, og selv om de ikke har samme smitteutvikling som Bergen, innfører de like strenge tiltak som Bergen, sier Valhammer.

Forrige uke innførte Bergen kommune lokale og inngripende tiltak. Byrådslederen peker på at smittespredningen og risikoen for smitte har økt kraftig den siste uka.

– For å slå ned smittespredningen, har vi derfor måttet innføre de mest inngripende tiltakene siden mars, sier Valhammer.

Bergen innfører blant annet forbud mot private sammenkomster med over fem deltakere, og mot sammenkomster hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

«Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. I husstander som har mer enn fem medlemmer kan alle medlemmer likevel være til stede samtidig. Private sammenkomster hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes er ikke tillatt», skriver kommunen i smittevernforskriften.

– Håper på rask effekt

Valhammer har forståelse for at det kommer diskusjoner om tiltakene, og vil understreke at alle tiltakene er nøye vurdert opp mot mange hensyn.

– Tidsbegrensningen i særlig inngripende tiltak er en viktig tilleggsfaktor, da det ikke er ønskelig å måtte ha disse over lang tid. Det er også bakgrunnen for at vi innfører så strenge tiltak nå, istedenfor å måtte ha enda mer inngripende tiltak senere, sier Valhammer.

Tiltakene som nå innføres vil i første omgang gjelde til 23. november, men byrådslederen advarer om at det kan bli nødvendig at de varer lenger.

– Men med så strenge tiltak, håper vi å se en rask effekt.

Begrensningen på fem personer i private sammenkomster har blitt vurdert på nytt blant annet etter konkrete innspill fra politiet, forteller Valhammer.

– Når vi nå har landet på å sette en begrensning på fem, er det fordi de smittevernfaglige anbefalingene både nasjonalt og lokalt er så sterke. Vi har også flere unntak nå enn vi hadde da grensen var ti i går, nettopp for å ta hensyn til folks familiesituasjon og grunnleggende rettigheter.

Relatert