LOKALT: Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell mener det er bedre å slå ned smitten lokalt enn å innføre ytterligere nasjonale tiltak
LOKALT: Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell mener det er bedre å slå ned smitten lokalt enn å innføre ytterligere nasjonale tiltak Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Tegnell: – Vanskelig å si at noe går i riktig retning

Selv etter en kraftig økning i smittetall, er statsepidemiolog Anders Tegnell fast bestemt på å slå smitten ned lokalt i stedet for nasjonalt.

Daglig registrerer Sverige rundt 3000 nye smittetilfeller. I tillegg stiger antallet personer med korona som får behandling på sykehus og antall koronarelaterte dødsfall.

I likhet med Norge har Sverige hatt en strategi om å håndtere utbruddene lokalt den høsten. Etter at smitten økte betraktelig i omfang den siste tiden i alle fylker i Norge, valgte likevel regjeringen å innføre nye nasjonale smittevernsregler.

Også i Sverige ser man en smittetrend som sprer seg utover stadig flere regioner.

– Det har blitt en annen utvikling enn det vi trodde. Utviklingen i andre europeiske land har gått mot en bredere og mer allmenn smittespredning enn man så i våres. Nå følger Sverige i samme mønster. Hele landet kommer sannsynligvis til å rammes, sier han til Dagens Nyheter.

Likevel tviholder den svenske statsepidemiolog på strategien, og sier at det ikke er aktuelt å innføre restriksjoner på nasjonalt nivå nå.

Selvstyrerett i regionene

– Ser vi på smittespredningen er det vanskelig å si at noe går i rett retning, sier Tegnell til DN.

Han er likevel klar på at regionene kan ta mer målrettede beslutninger lokalt enn hva man kan gjøre på nasjonalt nivå.

– Det er veldig effektivt å jobbe ut i fra at regionene har selvstyrerett. Vi kommer til å fortsette å jobbe på den måten, sier Tegnell.

I Norge har også flere tatt til ordet for at det er bedre med målrettede lokale tiltak.

Nasjonalt har vi vært oppe i over 700 daglige smittetilfeller. Samtidig er over 200 kommuner i Norge per nå skånet for koronasmitte.

– Folk skjønner at dette ikke angår dem, og da risikerer man at de blir forbanna, sa Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, til TV 2.

Øker alle aldergrupper

Smitten i Sverige øker i alle aldersgrupper, også blant de over 70 år.

Selv om statsepidemiologen mener landet er langt bedre rustet mot smitten nå enn i våres, innrømmer han at han er bekymret.

– Jeg er urolig for at vi ikke skal orke å holde ut. At sykehusene ikke skal klarer belastningen. Kapasiteten har økt mye siden i vår, men det er litt urovekkende at vi ikke rekker å koronateste alle som vil teste seg. Det er et urovekkende signal fordi det er helt sentralt at vi kan gjennomføre testing, sier Tegnell til DN.

Relatert