KOBLET IKKE SAKENE: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil.
KOBLET IKKE SAKENE: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Samme krimtekniker DNA-sjekket bil til kidnappingsofre uten å koble voldssakene

Selv om samme krimtekniker sjekket bilene til Reidar Osen og Petter Slengesol på jakt etter DNA-spor i 2015, klarte ikke bergenspolitiet å koble sakene før flere år senere.

I februar 2015 ble Petter Slengesol overfalt og bortført i sin egen varebil. Bak i varerommet ble han mishandlet i lang tid av flere maskerte menn.

I desember 2015 skjer det samme med kunsthandler Reidar Osen. Også han ble bortført av flere maskerte menn og mishandlet i sin egen varebil.

Koblet ikke sakene

POLITIETS DNA-JAKT: En krimtekniker fra Vest politidistrikt saumfarte både bilen til Petter Slengesol og Reidar Osen i 2015, men sakene ble aldri koblet sammen før flere år senere. I mellomtiden ble Slengesol-saken henlagt og Osen-saken forsøkt henlagt.
POLITIETS DNA-JAKT: En krimtekniker fra Vest politidistrikt saumfarte både bilen til Petter Slengesol og Reidar Osen i 2015, men sakene ble aldri koblet sammen før flere år senere. I mellomtiden ble Slengesol-saken henlagt og Osen-saken forsøkt henlagt. Foto: Politiet

I begge sakene jobbet samme krimtekniker fra politiet med sporsikring. Det ble utført flere såkalte avstryk for å sikre DNA-spor.

Det var en politioverbetjent ved Vest politidistrikt som utførte jobben. Til tross for at det samme år ble begått tå svært identiske og brutale overfall og bortføringer, ble aldri sakene koblet sammen. Slengesol-saken ble henlagt i 2015 og Osen-saken ble forsøkt henlagt to ganger.

Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol blir behandlet i bilen sin
Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol blir behandlet i bilen sin Foto: Lars Slettebø

Ble henlagt

TV 2 har tidligere fortalt at bergenspolitiet ikke klarte å koble sakene. Og dermed ble de heller ikke sett i sammenheng. De som etterforsket Slengesol sin sak, fanget ikke opp Osen saken når den inntraff. Og de som ble satt på Osen-saken, klarte ikke å fange opp at Slengesol-saken.

Det som er nytt og ukjent for offentligheten inntil nå, er at samme krimtekniker sjekket begge bilene uten at sakene ble koblet.

I ettertid har både Osen og Slengesol stilt seg uforstående til at ikke disse sakene ble koblet fordi de er så like og samtidig ekstreme i sin form. Dessuten fant begge overfallene fant sted i samme by og var unike i sin brutale form.

VOLDSOFRE: Petter Slengesol og Reidar Osen følger daglig rettsaken hvor to polske menn er tiltalt for grovt ran.
VOLDSOFRE: Petter Slengesol og Reidar Osen følger daglig rettsaken hvor to polske menn er tiltalt for grovt ran. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Osen-saken fikk også svært bred pressedekning etter overfallet i desember 2015, men uten at noen i politiet koblet dette til Slengesol-saken. Og uten at etterforskerne som jobbet med Osen-saken ble tipset om Slengesol-saken.

Konsekvensen ble da at politiet ikke prioriterte sakene så høyt som de senere skulle bli prioritert.

I ettertid har politiet koblet Osen- og Slengesol-sakene sammen, på bakgrunn av DNA-funn. Og de tiltalte er koblet til sakene, blant annet på bakgrunn av DNA-funn.

Relatert