Polestar 2 er en av de populære elbilene som har kommet i 2020, og bidratt til godt salg av utslippsfrie biler. Men NAF mener at momsfritaket er avgjørende også videre, om man skal klare regjeringens målsetning for 2025.
Polestar 2 er en av de populære elbilene som har kommet i 2020, og bidratt til godt salg av utslippsfrie biler. Men NAF mener at momsfritaket er avgjørende også videre, om man skal klare regjeringens målsetning for 2025.

Mangler 6.000 biler: – For tidlig å snakke om moms på elbiler

NAF har sitt eget forslag til når prisene kan økes.

At 2020 blir et historisk år for elbilsalget i Norge, er det liten tvil om. For første gang kommer elbilene til å stå for over halvparten av det totale nybilsalget.

Det dukker stadig opp nye modeller på markedet – som gjør at flere finner en elbil som passer til deres behov.

Akkurat nå ligger Audis elektriske SUV, e-tron, an til å bli Norges mest solgte bil i Norge i 2020.

Men til tross for rekordsalg, taper regjeringen terreng i forhold til målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg i 2025.

– Elbilsalget vil stupe, hvis fordelene blir borte

Mangler 6.000 biler

Sammenlignet med samme periode i fjor, er elbilsalget så langt i år opp over 10 prosent. Men det mangler fortsatt 6.000 nye elbiler for å holde takten fram mot 2025, hvor alle nye biler skal være nullutslippsbiler.

NAF har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å beregne det årlige salget av elbiler som må til for å holde en jevn opptrapping mot målet om kun nullutslippsbiler i 2025.

Én ting gjør at elbiler kan bli billigere de neste årene

90 prosent mulig

– Tallene viser at det kan være mulig å nå over 90 prosent elbiler av nybilsalget i 2025, om momsfritaket beholdes, rekkevidden øker og batteriprisen synker. Selv for dette målet går salget i 2020 for sakte. Salget burde ligge på 57 prosent av nybilsalget. Fasiten så langt i år er 52 prosent, sier Sødal.

Samtidig diskuterer flere partier hvordan de kan starte innfasingen av moms på elbiler fra 2022. Det mener NAF blir feil.

Nye bomstasjoner – og nå må også elbilene betale

Moms i 2022 for tidlig

– Salgstallene så langt i år viser at 2022 vil være for tidlig. NAFs vurdering er at man minst burde vente til 2024, og da starte med moms på de dyreste elbilene først, sier Sødal.

Nye salgstall fra OFV viser at det ble solgt 7.883 elbiler i oktober. Det er mer enn dobbelt så mange elbiler som samme måned i fjor.

Fire av fem nye biler i oktober hadde stikkontakt, altså at de var enten elektriske eller ladbare hybrider.

Brannfakkel om elbilene: Politikerne ante ikke hva de tok tak i

Fire av fem med stikkontakt

Nybilsalget går så det suser, igjen. Tidligere i år, var det preget av Covid-19, men i høst har det plukket seg opp. I oktober ble ikke bare den nest beste måneden så langt i 2020 (september var bedre, med 15.552 nye biler), det er også den beste oktober-måneden noensinne.

Det ble solgt 12.498 nye biler.

Denne byen får 41 (!) nye bomstasjoner

Tallene bak:

  • Hittil i år ligger elbilandelen av nybilsalget på 52 prosent. Det er solgt 56 000 nye elbiler, av totalt 108 000 nye biler så langt i år (januar-oktober).
  • For å holde tempoet i opptrappingen fram mot 2025-målet (et politisk mål om at innen 2025 skal alle nye biler være nullutslipp, i praksis elbiler) burde andelen vært på 57 prosent i 2020. Det tilsvarer om lag 62 000 elbiler (januar-oktober).
  • Nybilsalget i 2020 kommer til å lande på rundt 130 000 biler, ned drøyt 10 000 biler fra 2019. Av disse burde 75 000 være nullutslippsbiler. NAF estimerer at det blir solgt rundt 69 000 elbiler i 2020.

Video: Denne funksjonen fører til problemer for bileksperten:

Ny storby stenger dieselbilene ute