Flertallet på Stortinget går nå sammen om å kreve Norges første handlingsplan om lindrende behandling av døende.
Flertallet på Stortinget går nå sammen om å kreve Norges første handlingsplan om lindrende behandling av døende. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tvinger Bent Høie til handling

Regjeringens første stortingsmelding om lindrende behandling ved livets slutt, fikk slakt av fagmiljøet. Nå krever Stortinget en handlingsplan fra helseminister Bent Høie (H).

TV 2 har tidligere skrevet at de rødgrønne partiene på Stortinget krever en egen handlingsplan fra regjeringen for å sikre at alle får god lindrende behandling ved livets slutt, og for at flere skal kunne få dø hjemme dersom de ønsker det.

I dag fikk de rødgrønne partiene med seg resten av Stortinget på å vedta at regjeringen må levere en slik handlingsplan.

– For lite forpliktende

Blant de i Helse- og omsorgskomiteen som synes meldingen fra Høie var for handlingsfattig, er stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp).

– Meldingen er for lite forpliktende, og har for få konkrete vedtak. En handlingsplan trengs for å få gjort det meldingen tematiserer, sier Kjos til TV 2.

  • At sykehusene har en plan for å forhindre overbehandling mot livets slutt
  • At helseforetakene har en plan for hvordan de i et samarbeid med kommunene kan forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase
  • At ingen som mottar hjelp fra helsetjenesten – i den grad det er mulig – skal dø alene eller være alene i livets sluttfase. Dette målet gjelder også i pandemier og tilsvarende kriser
  • Bedre samarbeid om den alvorlig syke pasienten ved at det opprettes samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus om felles utvikling og bruk av pasienttilpassede forløp innenfor palliasjon, og ved å involvere pasientorganisasjonene i arbeidet
  • En plan for å styrke kompetansen til å ivareta menneskers åndelige og eksistensielle behov, slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg.»

Senterpartiet håper det nå vil komme mer penger til feltet.

– Vi vil at det skal lages en forpliktende handlingsplan på palliasjon, som sørger for forpliktende finansiering. Det er det dette feltet nå trenger, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet Kjersti Toppe.

I tillegg er flertallet enige om at det skal innføres en egen spesialisering innen palliativ medisin.

Ikke team i alle kommuner

De rødgrønne partiene ville også ha egne team i alle norske kommuner som jobber med lindrende behandling, men dette får de ikke flertall for.

– Vi har vedtatt en kommunelov som sier at kommunene bestemmer over seg selv, så å tvinge gjennom i detalj hva de skal gjøre kommer vi ikke til å bli med på, sier Kjos.

Hun argumenterer med at det er vanskelig å kreve det samme tilbudet fra svært ulike kommuner når det gjelder både størrelse og økonomi.

Helse- og omsorgsdepartementet kan liste opp i underkant av ti kommunale palliative team i Norge.

De rødgrønne mente deres forslag ville bidra til at enda flere kan dø hjemme, om de ønsker det.

– Der er få i Norge som får dø i sitt eget hjem. Vi ligger faktisk helt i bunn i Europa, sier Tuva Moflag fra Ap.

Nordmenn flest dør på sykehus eller annen helseinstitusjon, viser tall fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet.

Kun 13 prosent av oss får dø hjemme, viser den nyeste statistikken som er fra 2018.

Relatert