SOSIAL KONTAKT: Konsekvensen av de nye tiltakene kan bli at vi føler oss ensomme og isolert. Nå mener flere partier at regjeringen må komme med en krisepakke til psykisk helsevern. Foto: Gorm Kallestad / NTB
SOSIAL KONTAKT: Konsekvensen av de nye tiltakene kan bli at vi føler oss ensomme og isolert. Nå mener flere partier at regjeringen må komme med en krisepakke til psykisk helsevern. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Slår alarm etter nye tiltak:

– Antallet som trenger hjelp kommer til å øke

Flere partier mener regjeringen må komme med en krisepakke øremerket psykisk helse, som følge av den psykiske påkjenning de nye tiltakene kommer til å ha.

– Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre, sa statsminister Erna Solberg (H) fra talerstolen på Stortinget da hun la frem de nye tiltakene.

Helseminister Bent Høie (H) presiserte at den sosiale kontakten dreier seg som om å redusere antall venner, familie og andre som du møter utenfor husstanden.

Mye kan dermed tyde på at vi i større grad blir isolert og at ensomheten mange allerede føler på, kanskje vil kjennes enda tyngre i tiden som kommer.

Audun Lysbakken (SV) mener regjeringen ikke kan innføre restriksjoner som begrenser sosial kontakt uten å legge en konkret plan for hvordan vi skal håndtere den psykiske påkjenning de inngripende tiltakene har for folk.

– Det trengs en krisepakke for psykisk helse og en plan for å håndtere ensomheten, som er en stor psykisk utfordring for mange i denne situasjonen, sier han.

KRISEPAKKE: SV-leder Audun Lysbakken (SV) etterlyser krisetiltak som skal hjelpe folk som har det psykisk vanskelig under pandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB
KRISEPAKKE: SV-leder Audun Lysbakken (SV) etterlyser krisetiltak som skal hjelpe folk som har det psykisk vanskelig under pandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den sosiale konsekvensen

Lysbakken understreker behovet for at regjeringen handler raskt og kommer med nye målrettede krisetiltak.

– Det er lite å gå på i kommunene og på sykehusene nå. Vi trenger handlekraft for å møte de enorme sosiale konsekvensene som dette medfører for folk, sier han.

SV-lederen mener kommunene trenger hjelp av staten for å sikre nok folk og ressurser der det trengs. Han viser spesielt til alle barna som går glipp av undervisning og eldre som sitter isolert.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) er også bekymret for konsekvensen de tøffe tiltakene kan få for folk.

ENSOMHET: Hans Fredrik Grøvan (KrF) er bekymret for konsekvensen av ensomhet og isolasjon.
Foto: Vidar Ruud / NTB
ENSOMHET: Hans Fredrik Grøvan (KrF) er bekymret for konsekvensen av ensomhet og isolasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Barn og unge kjenner på en usikkerhet og ustabilitet, og får ikke utfolde seg slik de burde og ønsker. I tillegg tenker jeg på alle som er eldre og pårørende til syke og gamle. Alle som ikke kan ha den sosiale omgangen de burde ha hatt, og ensomheten som kommer snikende og biter seg fast, sier han.

Grøvan sier at han forstår at det er nødvendig å stramme inn, men understreker samtidig at vi ikke må undervurdere den psykiske belastningen.

– Nå trenger vi en langvarig og kontinuerlig innsats fra myndighetens side til å hjelpe de som trenger det mest, sier han.

Krevende for studenter

I tillegg til at ungdom, unge voksne og eldre er mest utsatt for psykisk lidelser i Norge, fremhever MDG-leder Une Bastholm at studenter er i en særlig vanskelig situasjon nå.

– Korona har gjort hverdagen til studenter mer krevende med digital undervisning og få møteplasser. Faren øker for at flere skal få psykiske lidelser, og at flere ikke orker å fullføre studiene og ender opp med gjeld uten læringsutbytte, sier Bastholm.

Hun mener at å sikre god psykisk helse ikke bare handler om å sikre mer penger, men å tenke nøye gjennom hvilke tilbud man åpner og stenger, og at de unge må vektes når man innfører nye tiltak.

– Hvordan klarer vi å hindre at smitteverntiltakene fører til epidemi av psykiske helseplager? Den gruppa som vi ser på som sårbare, er jeg stygt redd for at kommer til å vokse seg større, sier MDG-lederen.

KORONA: Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for Stortinget om regjeringens håndteringen av koronapandemien torsdag.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB
KORONA: Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for Stortinget om regjeringens håndteringen av koronapandemien torsdag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Psykisk helse er prioritert

Statsminister Erna Solberg sier at de jobber med å fordele ressursene i kommunene slik at flere kan følge opp sårbare grupper. For eksempel kan ansatte som jobber med smittesporing i kommuner med lite smitte, bistå arbeidet med psykisk helse.

Samtidig sier hun at utfordringen er at det er en begrensning på de menneskelig ressursene, som følge av at helsesektoren er på bristepunktet flere steder.

– Jeg er enig i at psykisk helse er viktig og det er prioritert. Ventetiden på psykisk helsehjelp har faktisk gått litt ned under pandemien. Vi har prioritert å opprettholde tilbudene, og det kommer vi til å fortsette med i tiden fremover, sier statsministeren fra talerstolen.

Hun forteller at hun vet godt at studenter har det vanskelig om dagen.

– Jeg er selv mor til to studenter og kjenner godt til situasjonen deres, sier Solberg.

Hun sier videre at utdanningsinstitusjonene jobber med å finne ut hvordan man skal fange opp folk som har det vanskelig og med å utvikle tiltak som er smittevernvennlige, samtidig som de reduserer den psykiske belastningen for studenter.

– Mye tid alene på hybelen med digital undervisning og et mindre sosialt liv er ikke bra for den psykiske helsen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Kommer til øke

Mental Helse derimot er ikke betrygget. Organisasjonen frykter at tiltakene vil få konsekvenser, spesielt for mennesker som allerede hadde det vanskelig psykisk før pandemien. I tillegg opplever de at mennesker som ikke har slitt psykisk før, også får problemer med isolasjon og nedstengning.

– Vi frykter at antallet som trenger hjelp fremover kommer til å øke, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

Hun mener at det allerede er mange som ikke får hjelp ettersom lavterskeltilbud blir stengt ned og siden spesialisthelsetjenesten flere steder har sprengt kapasitet.

– Mange blir sittende i sin egen ensomhet. Folk kommer seg mindre ut, man har ikke et stort nettverk eller et aktivitetstilbud å gå til. Konsekvensen kan blir at flere havner i en tyngre depresjon med angst, en følelse av håpløshet og kanskje selvmordstanker, sier Arild.

Lederen mener at det er i krise vi må satse ekstra på psykisk helse.

– Det må komme klare anbefaler fra regjeringen om at tilbudet til mennesker som sliter psykisk må opprettholdes, sier hun.

Relatert