Ikke alle verksteder følger regelverket. I Norge er regelen at alle bilverksteder skal være godkjent av Statens vegvesen. Det er en betydelig trygghet, både for bileiere og de som jobber på verkstedene. Illustrasjonsfoto: Newspress.
Ikke alle verksteder følger regelverket. I Norge er regelen at alle bilverksteder skal være godkjent av Statens vegvesen. Det er en betydelig trygghet, både for bileiere og de som jobber på verkstedene. Illustrasjonsfoto: Newspress.

Nå kan de stenge verksteder med øyeblikkelig virkning

Statens vegvesen får sterkere virkemidler.

Alle bilverksteder i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen.

Dette er for å sikre at verkstedene har den nødvendige kompetansen for å kunne reparere kjøretøy, og sørge for at de er trafikksikre.

I tillegg kommer hensyn til arbeidsforhold: At de som jobber ved verkstedene har den nødvendige kompetansen som skal til for å gjøre en god og forsvarlig jobb.

Men regelverk til tross. Hvert år blir det avdekket at mange bryter reglene og driver uten tillatelse.

Tvangsmulkt

I 2019 førte Statens vegvesen tilsyn med 180 ulovlige verksteder. Det førte til at 30 virksomheter ble anmeldt til politiet.

Ulovlig verkstedsdrift går utover omsetningen til lovlydige virksomheter og undergraver prinsippet om like konkurransevilkår.

Mens Vegvesenet tidligere bare har kunnet anmelde virksomheter som opptrer ulovlig, kan de nå gi tvangsmulkt og pålegg om øyeblikkelig stans i arbeidet.

– Du både lukter og hører denne bilen før du ser den

Svart arbeid

– De som driver ulovlig, opererer på bekostning av de som har alt i orden og utført arbeid kan i ytterste konsekvens utgjøre en fare for trafikksikkerheten. Aktiviteten er også ofte knyttet til utnytting av sårbar arbeidskraft, svart omsetning og brudd på arbeidsmiljøloven. At vi nå kan gi dem pålegg om å stanse arbeidet på dagen og gi tvangsmulkt, gir oss bedre muligheter til å stoppe dem, sier seksjonsleder Sigve Austenå i Statens vegvesen.

Du kan selv enkelt sjekke om verkstedet du skal bruke er godkjent, det gjør du her: vegvesen.no/finnverksted.

Hva gjør du når bilen har vært på verksted et halvt år?

Godkjente verksteder skal også ha godkjenningsskilt fra Statens vegvesen. Foto: Anne Bølstad/Statens vegvesen
Godkjente verksteder skal også ha godkjenningsskilt fra Statens vegvesen. Foto: Anne Bølstad/Statens vegvesen

Fristende å jukse

Bruker du et ikke-godkjent verksted, har du ingen garanti for at jobben gjøres på en forskriftsmessig måte. Dette har blitt enda viktigere de senere årene, etter hvert som bilene har blitt stadig mer avanserte.

Dette handler om alt fra selve konstruksjonen, til utstyr og teknologi som bidrar til at bilene fungerer best mulig. En rekke reparasjoner krever både spesialutstyr og spisskompetanse. Dette koster naturligvis penger, derfor kan det også være fristende for noen å forsøke å jukse og komme rundt reglene.

Verksted krasjet bilen to ganger – nå vet ikke eieren sin arme råd

Fakta om bilverksteder

  • Det finnes ca. 3 700 godkjente verksteder i Norge.
  • I tillegg finnes det ca. 550 virksomheter som er godkjent for kun bestemte typer reparasjoner (for eksempel på hjul og eksosanlegg.
  • Godkjente verksteder skal også ha godkjenningsskilt og godkjenningsbevis fra Statens vegvesen.

Fakta: Klikk for å endre tekst

Ny teknologi: De filmer bilen din når den er på verksted