Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å hente tilbake distriktsvelgerne fra Trygve Slagsvold Vedum. Nå presenterer partiet et 60-punkters program for distriktstiltak.
Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å hente tilbake distriktsvelgerne fra Trygve Slagsvold Vedum. Nå presenterer partiet et 60-punkters program for distriktstiltak. Foto: Berit Roald / NTB

Slik skal Jonas ta Trygves velgere

Nytt distriktsprogram skal stoppe sentraliseringen og bremse flyttestrømmen.

Med et distriktspolitisk program i 60 punkter, skal Arbeiderpartiet forsøke å hente tilbake de velgerne som har hoppet over skigarden til Trygve Slagsvold Vedums Senterparti.

Nestleder Hadia Tajik legger ikke skjul på at programmets ambisjoner er ganske friske: Å stanse sentraliseringen og snu flyttestrømmen som tømmer distriktene og fyller byene.

– Men flytting til byene skjer nesten i alle land over hele verden. Hvordan har Ap tenkt å stoppe dette her i Norge?

– Vår ambisjon er å snu trenden i retning av at man må inn til sentrum for å ha et fullverdig tjenestetilbud. Derfor legger vi frem en pakke over et bredt spekter.

Ap lanserer det de kaller et nytt prinsipp for alle statlige virksomheter: Kompetansen i statlige organer skal ligge så nært folk som mulig. Blant annet vil Ap at alle nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo.

– Linda Hofstad Helleland har reist rundt og holdt folk med godt snakk. Distriktspolitikk handler om å gi folk styring over livene sine, sa Hadia Tajik under presentasjonen av det mest omfattende distriktsprogrammet fra Arbeiderpartiet siden 70-tallet.

– Ap har glemt olje og gass!

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er ikke imponert av Arbeiderpartiets nye distriktsprogram.

– Det er veldig påfallende at programmet ikke nevner olje-, gass- og leverandørindustrien med et eneste ord, samtidig som de nevner hest flere ganger. Olje- og gassvirksomheten står for 270 000 arbeidsplasser i Norge, nesten her eneste kommune i landet har arbeidsplasser i denne industrien, hos underleverandører eller i supplynæringen. Vi skal nå klimamålene, men olje- og gass vil sysselsette svært mange i minst 30-40 år til, Sier Hofstad Helleland.

Avviser Sp-frieri

Tajik avviser at programmet først og fremst skal hente tilbake Ap-velgere som har gått til Senterpartiet.

– Dette handler ikke om Senterpartiet. Jeg er overbevist om at det aller meste av vårt program er tiltak som Senterpartiet kan støtte, Sier Tajik.

– Nei. Dette er ikke noe vi gjør for Arbeiderpartiet. Dette er noe landet trenger, sier Tajik.

Noen av hovedpunktene handler om at Ap vil styrke eksporten med 50 prosent innen 2030. Partiet vil ha en industrioffensiv og satsing på lokale entreprenører og regionale utviklingsmidler i alle fylker.

Dernest vil Ap styrke kommuneøkonomien, ha flere politifolk i distriktene, øke inntektene til kommunene og fylkeskommunene, styrke sykehusøkonomien og sørge for akuttmedisinske tilbud og fødetilbud over hele landet.

Ap ønsker også bedre utdanningstilbud over hele landet, deriblant stoppe nedleggelsen av høgskolen i Nesna.

I likhet med Senterpartiet ønsker Ap også det de kaller en tillitsreform i styringen av offentlig sektor, og mindre konkurranseutsetting internfakturering og såkalte bestiller-utfører-modeller.

Mener Ap er presset

Distriktsministeren fra Høyre mener utelatelsen av oljesektoren illustrerer hvorfor Ap sliter i motvind.

– Ap sier de ikke nevner olje og gass fordi dette ikke er en typisk distriktsnæring. Jeg tror det har mer å gjøre med at de skal tekkes Miljøpartiet De Grønne og Rødt, som vil legge ned hele næringen.

Linda Hofstad Helleland frykter at en rød-grønn regjering kan bli tvunget til å drive en politikk som vil skade oljenæringen.

– De kan bli nødt til å la MDG og Rødt få en hånd på rattet i nærings- og distriktspolitikken. Men i den krisen vi står i nå er ingenting viktigere enn å ta vare på de lønnsomme arbeidsplassene vi har, og skape nye, sier Linda Hofstad Helleland til TV 2.

Relatert