Max Hauke, som ble tatt på fersken med en nål i armen under Seefeld-VM, rystet en hel idrettsverden. Helleland mener det er mye grums som aldri ser dagens lys.

– Dessverre bare toppen av isfjellet

Tidligere antidopingtopp Linda Hofstad Helleland (H) er svært glad for at Norge vil kriminalisere doping.

En samlet justiskomité står bak et forslag som åpner for å ta premiepenger fra dopingdømte utøvere.

– Vi anser doping som økonomisk kriminalitet, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, til Nationen.

Linda Hofstad Helleland.
Linda Hofstad Helleland. Foto: Stian Lysberg Solum

Et slikt forslag ble fremmet i kjølvannet av dopingskandalen under ski-VM i Østerrike 2019, da flere utøvere ble tatt for å ha bloddopet seg. Nå nærmer det seg en innstilling fra komiteen.

– En gledens dag

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), som tidligere var visepresident i Wada (verdens antidopingbyrå), mener det er på høy tid å kriminalisere doping. Hun mener Norge nå sender et sterkt signal til andre europeiske land.

– Det er en gledens dag når Norge kriminaliserer doping. Dette er noe jeg har jobbet for i tre år som visepresident i WADA, og jeg er veldig glad for at alle partiene på Stortinget støtter dette forslaget. Norge vil gå foran og legge et ekstremt press på andre myndigheter som bare lener seg tilbake og mener dette er noe idretten skal ordne opp i selv. Doping er organisert kriminalitet. Det må likestilles med våpen-, narkotika- og prostitusjonshandel. Da må politiet få et klart signal om at det skal prioriteres. Det er maktstrukturene og den organiserte kriminaliteten som står bak som må til livs, sier hun til TV 2.

– Mafiavirksomhet

I noen europeiske land er dopingbruk allerede ansett som kriminell virksomhet. Politiet har vært med å rulle opp en rekke dopingsaker, blant andre Festina-skandalen, Puerto-saken, Balco-saken, Armstrong-avsløringene og Aderlass. Helleland mener det er helt nødvendig at politiets ressurser brukes for å komme til bunns i dopingsaker.

– Det er en veldig naivitet. Man forstår ikke at idrettsutøvere også kan bli presset til å dope seg. Det kan være av foreldre, trenere eller miljøene rundt. Det er ikke slik at dette bare er noe utøveren driver på med selv. Det ligger så mye penger og prestisje i å få en pallplassering. Blir man desperat nok, er det mange som velger å gå til det skrittet å dope seg. Det så vi i Østerrike. Politiet må klare å forfølge saken hele veien - fra den som sitter og tar sprøyten til alle som står bak. Vi snakker mafiavirksomhet i enden av kjeden. For å ta disse må loven Norge nå vedtar nødt til å være på plass, forklarer hun.

Et eget dopingpoliti har tidligere vært lansert. Helleland vil ikke legge seg opp i hvordan arbeidet mot organisert juks organiseres.

– Det er justisdepartementet som finner ut hvordan det organiseres mest hensiktsmessig. Det aller viktigste norske myndigheter nå gjør er å vise at dette skal prioriteres og at idretten ikke alene kan bekjempe doping. Det er en politioppgave. Systemet vi har i dag har hindret en effektiv forfølgelse, etterforskning og avsløring av doping. Idretten har vist at de ikke kan ta dette ansvaret alene, sier hun.

Harald Bøhler, seksjonssjef i Politidirektoratet (POD), forteller at antidopingarbeidet i politiet vil foregå innenfor dagens organisering.

– POD har gjennom mange år hatt et samarbeid med Antidoping Norge, og andre kontrolletater og helsemyndigheter for å forebygge bruk av doping i idretten. Dette tverretatlige samarbeidet pågår. Antidopingarbeidet i politiet vil fortsette innenfor dagens organisering. På nåværende tidspunkt vil det være prematurt å kommentere ytterligere på dette, skriver han i en epost til TV 2.

– Feier dopingskandalene under teppet

Helleland er kritisk til hvordan arbeidet mot doping har foregått internasjonalt. Hun mener det ofte ender opp med at bukken passer havresekken.

– I internasjonal idrett vil jeg si det. I Norge er vi strenge. Vi tar de som doper seg fordi vi har en antidopingorganisasjon i særklasse. Men internasjonalt er min påstand at man prøver å forhindre og motarbeide et effektivt antidopingarbeid. Man har også CAS (idrettens egen voldsgiftsdomstol), men der fremstår båndene så sterke til IOC og idretten at det virker ganske vilkårlig hvem som får en domfellelse og ikke. IOC er opptatte av at OL-pengemaskinen skal skjermes mot dopingskandaler fordi det truer publikums engasjement og kan medføre at sponsorer trekker seg. Derfor feier de dopingskandalene under teppet. Også fordi de er opptatt av å forsvare egne posisjoner. Publikum ønsker å slutte opp om en ren idrett. Man ønsker ikke at idretten skal være full av folk som sitter med en nål i armen slik vi så i Seefeld. Da mister idretten sin legitimitet fullstendig, fortsetter hun.

Bildene av langrennsløperen Max Hauke, som ble tatt på fersken med en nål i armen under Seefeld-VM, rystet en hel idrettsverden. Helleland mener det er mye grums som aldri ser dagens lys.

– Det var dessverre bare toppen av isfjellet. Doping er så utbredt fordi man ikke har et internasjonalt politi som ikke i større grad jobber sammen for å ta bakmennene. Det er bare småtterier som kommer til overflaten. Den største trusselen mot den internasjonale idretten er at vi nå ikke tar et oppgjør med dopingen. Vi må lage systemer som gjør det nærmest umulig å dope seg, for i dag er det alt for enkelt. Publikum og supportere blir holdt for narr, avslutter hun.