Hildur (84) skal dø fra mannen sin. Hennes ønske, er å få dø hjemme

Hildur (84) har valgt at hun vil dø hjemme, hvor hun får lindrende pleie fra kommunen. Nå krever opposisjonen at helseministeren sørger for det samme tilbudet på landsbasis.

– Jeg blir ikke kvitt det, sier Hildur Marie Mydske.

Hildur har hatt lymfekreft i halvannet år, og etter seks cellegiftkurer og stråling, er hun nå over på lindrende behandling. Kreften er uhelbredelig.

Fortsatt synes hun at det er litt uvant at det er henne selv det gjelder.

– Men tiden gikk, og det var ikke mer å finne på med kroppen. Så da har jeg fått tid til å tenke gjennom dette.

Hun forbereder seg på å dø.

– Jeg tror det blir som en narkose. Alle står fritt til å tro det de vil, men slik tror jeg det er, sier hun.

– Hvis jeg glir over i en sånn døsig søvn så vil jeg heller ha det mørkt, knipe øynene igjen og bare gli inn i ingenting.

– Det er trist

Hildur har valgt at hun vil dø hjemme, og får tett oppfølging fra Bydel Østensjø, som har et eget team for alvorlige syke, med palliative sykepleiere som Bente Holdø.

– Vi har fokus på best mulig hjemmetid, og hjemmedød der det er mulig. Det er noe vi følger med på hele veien, sier Holdø.

Hildur og ektemannen Jan har vært sammen i 63 år. Med støtte fra bydelen får de være hjemme sammen til siste slutt, og få besøk av sine nærmeste når de vil. Jan er takknemlig for støtten han får fra teamet som er en del av hjemmetjenesten, og at de får være hjemme der nærmeste familie kan komme som de vil.

– Vi har fire barn, svigerbarn og barnebarn, forteller han.

Det samtidig med tungt hjertet han forbereder seg på å ta farvel.

– Det er trist. Det er en naturlig del av livet, helt til det gjelder en selv. Da blir det fælt, sier Jan.

Få dør hjemme

Nordmenn flest dør på sykehus eller annen helseinstitusjon, viser tall fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet.

Kun 13 prosent av oss får dø hjemme, viser den nyeste statistikken som er fra 2018.

Stein Kaasa har ledet utvalget som lagde utredningen «På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende». Utvalget rådet regjeringen om hvordan de kan legge til rette for at flere får den muligheten for en best mulig avslutning på livet. Han er irritert over at helseministeren ikke har lyttet mer til forslagene deres, og slakter regjeringens stortingsmeldingen om saken, som nå er til behandling i Stortinget

– Jeg må si jeg både ble skuffet og litt irritert på at de ikke flere av våre forslag er lyttet til, sier Kaasa, som er en av de fremste fagfolkene i landet på palliasjonsfeltet.

Et av forslagene var at der skulle opprettes palliative team i kommunehelsetjenesten i alle kommuner i landet.

Krever forpliktende handlingsplan

Ap, SV og Sp mener regjeringen må sørge for at alle kommuner oppretter egne team som jobber med lindrende behandling.

– Vi vil også at det skal lages en forpliktende handlingsplan på palliasjon, som sørger for forpliktende finansiering. Det er det dette feltet nå trenger, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet Kjersti Toppe.

Det er Arbeiderpartiets Tuva Moflag som er saksordfører for saken. Hun mener meldingen er svært svak.

OPPSIKTSVEKKENDE: Tuva Moflag (Ap) er saksordfører for stortingsmeldingen om palliasjon, som hun mener har fått oppsiktsvekkende unison kritikk.
OPPSIKTSVEKKENDE: Tuva Moflag (Ap) er saksordfører for stortingsmeldingen om palliasjon, som hun mener har fått oppsiktsvekkende unison kritikk. Foto: Fredrik Hagen/NTBm

– Det er oppsiktsvekkende å sitte på en høring i Stortinget hvor feltet selv beskriver å ha blitt satt 15 år tilbake tid, sier Moflag.

Hun mener det ikke er holdbart ikke flere får dø hjemme.

– Der er få i Norge som får dø i sitt eget hjem. Vi ligger faktisk helt i bunn i Europa, sier Moflag.

En norsk studie fra 2018 er blant dem som viser at Norge ligger bak mange vestlige land når det gjelder andelen som får død hjemme.

Vil innføre spesialisering

Helse-og omsorgsminister Bent Høie forsvarer stortingsmeldingen, og sier det er mange konkrete grep.

– Vi oppretter regionale palliative team for barn, vi styrker kompetansen i kommunene på dette, og vi innfører dette som en egen spesialitet. Vi skal følge opp denne stortingsmeldingen med handling, så får vi se om det er behov for en egen handlingsplan.

I stortingsmeldingen står det at behovet for en slik spesialisering skal utredes, nå sier Høie at den tydelige intensjonen til regjeringen er at slik spesialisering skal opprettes.

– Vi vil innføre det, men vi er nødt til å utrede grunnlaget for det først, og det er det i også varsler i meldingen.

Helseministeren sier også at regjeringen er «veldig tilhenger av at det opprettes palliative team i kommunene»

– Derfor gir vi også kommunene støtte for eksempel for å skaffe mer kompetanse på det området, men vanligvis pleier vi ikke gå inn å lovregulere på hvilken måte kommunene organiserer sitt arbeid på.

Relatert