Fartsgrensene har økt på mange norske veier de siste årene. Det har blitt møtt med skepsis fra flere hold. Foto: Scanpix.
Fartsgrensene har økt på mange norske veier de siste årene. Det har blitt møtt med skepsis fra flere hold. Foto: Scanpix.

Satte opp fartsgrensene – da ble det mindre råkjøring

Høyere fart på flere norske veistrekninger.

Fartsgrenser er et tema de fleste norske menn og kvinner har et forhold til. Enten er de for høye, eller også er de alt for lave. Storstilt veiutbygging har satt ekstra fart på fartsgrensediskusjonene mange steder. Ikke minst gjelder dette veier som har fått forhøyet fartsgrense fordi de er konstruert for høyere fart enn den som opprinnelig ble satt.

I dag er det ganske mange mil vei med 100 eller 110 km/t som fartsgrense, og ellers gjelder 80 og 90 km/t på fleste veier utenfor tettbygd strøk.

Mange steder har motstanden mot en fartsgrense på for eksempel 100 km/t i stedet for 90 km/t vært sterk. De mest kritiske har spådd det rene frislipp for råkjøring.

Kritikken haglet

Ikke minst har tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fått være hoggestabbe for mange da han nærmest tvang gjennom økt fartsgrense på flere veistrekninger der fartsgrensen var lavere enn det veien egentlig var dimensjonert for. Dette skjedde også i strid med anbefalinger fra fagetater som Statens vegvesen på flere av strekningene. Kritikken haglet.

En av strekningene som fikk fartsgrensen økt fra 90 til 100 km/t i oktober 2019, var E16 mellom Slomarka og Kongsvinger. For kort tid siden kunne avisa Glåmdalen bekrefte at katastrofene har uteblitt. Det viser målinger av snittfart i begge retninger, ifølge trafikkdata fra Statens vegvesen.

En fartsgrense brytes oftest på norske veier

Ingen fartsfest likevel

– Konklusjonen er at det slett ikke ble noen fartsfest. Faktisk er det nå færre som bryter fartsgrensen, skriver avisen, og viser til at mens snittfarten på strekningen var 94 km/t mens fartsgrensen var 90 km/t, så er den tilsvarende snittfarten nå 98 km/t med 100 km/t-grense.

En tilsvarende effekt kunne NRK Oslo og Viken melde om for strekninger på E6 i Østfold der fartsgrensen er satt opp fra 100 til 110 km/t.

– Fasiten er at bilistene ikke tråkker noe særlig hardere på gassen etter økningen, melder NRK, og viser til vegvesenets målinger av snitthastigheten på de aktuelle strekningene. Til kanalen sier seksjonssjef Elisabeth Beckmann i Statens vegvesen blant annet dette:

– Høyere fartsgrenser har ikke ført til noen fartsfest, fastslår FrPs Tor Andre Johnsen.
– Høyere fartsgrenser har ikke ført til noen fartsfest, fastslår FrPs Tor Andre Johnsen. Foto: FrP

3 – 5 km/t økning

– Man kan vel si at folk vurderer hva som er den riktige farten ut fra veiens beskaffenhet, og den har jo ikke endret seg selv om vi har økt fartsgrensen.

– Nå har vi registrert gjennomsnittsfarten både før og etter at vi endret fartsgrensene. Vi ser at gjennomsnittsfarten har økt vesentlig mindre enn ti, det ligger vel nærmere mellom tre og fem kilometer i timen, sier hun.

Riktige fartsgrenser

– Dette viser at skeptikerne i Statens vegvesen og Trygg trafikk tok feil da de raste mot Jon Georg Dale og FrP. Det handler om «rett fart på rett vei», at fartsgrensene oppleves som logiske og riktige. Det er viktig å gjøre reisehverdagen for folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. Oppskilting av farten på gode veier som er bygget for større fart er ikke et problem, sier FrPs samferdselspolitiske talsmann, Tor Andre Johnsen.

– Dette handler også om folks respekt for fartsgrensene, og at de harmonerer med hvordan trafikantene oppfatter forholdene. Kunstig lave fartsgrenser fører til at bilistene mister respekten for fartsgrensene, og det er i alle fall meget uheldig i et trafikksikkerhetsperspektiv, legger han til.

– Målingene som er gjort på de forskjellige strekningene, viser at reell fart bare økte svakt, og at folk nå holder fartsgrensen, mens de fleste brøt den før. Vi har flere strekninger på firefelts motorveier med inkonsekvente fartsgrenser på 90, 100 eller 110 km/t. Jeg mener man bør harmonisere dette i størst mulig grad, og ha en gjennomgående fartsgrense på firefelts motorvei på 110 km/t, slutter Tor Andre Johnsen.

Råkjøring? Nei, ikke hvis du eier en av disse bilene

Video: Se hva vi tester på verdens råeste motorvei