Høyesterett har i to nye dommer klargjort hva som menes med at bilen er
Høyesterett har i to nye dommer klargjort hva som menes med at bilen er "under kjøring". Det er en avklaring som også er viktig for politiet. Foto: Scanpix.

Mobil-dommen er viktig også for politiet

Avklaring for videre håndhevelse av forbudet.

Når har du egentlig lov å bruke mobiltelefonen mens du sitter bak rattet?

Det har vært kjernen i en problemstilling som har vært ekstra aktuell i høst.

Først fikk vi en dom i Lagmannsretten som frikjente to sjåfører. De to ble begge tatt av politiet, men nektet å betale foreleggene de fikk. I det ene tilfellet sendte en 21 år gammel kvinne melding fra telefonen mens hun satt i stillestående kø.

Det andre tilfellet gjaldt en 42 år gammel mann som brukte mobiltelefonen mens han sto på rødt lys.

UP-sjefen kommenterer

I lovteksten heter det at du ikke har lov til å bruke mobilen aktivt "under kjøring". Lagmansretten kom til at disse to tilfellene ikke kunne sies å være "under kjøring". Derfor ble de to frikjent. Så ble sakene anket til Høyesterett – som altså kom til motsatt resultat.

En uklar situasjon rundt dette er naturligvis ikke noe de som håndhever loven setter pris på. Nå kommenterer UP-sjef Steven Hasseldal det som har skjedd, på Utrykningspolitiets egen Facebook-side:

Bekymret over skjermbruk i bilen

Steven Hasseldal er sjef for UP i Norge.
Steven Hasseldal er sjef for UP i Norge.

– Viktig avklaring

I to ferske dommer slår Høyesterett fast at dersom du bruker mobilen ulovlig ved korte trafikale stanser, som ved rødt lys og i stillestående kø, anses du å være "under kjøring."

Du er fortsatt en aktiv del av trafikken selv om du står i kø eller venter på grønt lys, og oppmerksomheten skal være rettet mot bilkjøringen.

Høyesteretts avgjørelse er en viktig avklaring for politiets videre håndhevelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, sier UP sjef Steven Hasseldal.

Skifter du sang på Spotify – da kan du miste førerkortet

Mobilbruk under kjøring er et betydelig problem. Det fører også til mange ulykker, fordi føreren har fokus andre steder enn på veien foran seg.
Mobilbruk under kjøring er et betydelig problem. Det fører også til mange ulykker, fordi føreren har fokus andre steder enn på veien foran seg.

Høyesterett: Dekkes av ordlyden

For bilistene er dette også en viktig presisering. Uansett hvor stillestående køen måtte være: Hvis du skal bruke mobilen lovlig, må du svinge ut av køen og stoppe bilen. Venter du på rødt lys eller for eksempel står stille foran en rundkjøring, kan du ikke bruke mobilen.

Dette skriver Høyesterett i sin dom:

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret.

Avgjørelsene klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Det hører med til saken at dommen ikke er enstemmig. Mindretallet legger her til grunn til grunn at forskriftsbestemmelsen er uklar og derfor ikke gir tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Her kan du lese saken: Frikjent i retten, lov å bruke mobil når du står i kø

Video: Se hva som skjer når han sender SMS bak rattet