Legestreiken trappes opp med tolv nye leger i sju kommuner fra mandag

Til sammen vil 35 leger være tatt ut i streik fra og med mandag 2. november.

Fra og med mandag 2. november trapper Legeforeningen opp streiken til å gjelde kommuner i distrikt med stor legevaktbelastning. Tolv nye leger tas ut i streik i opptrappingen.

Kommunene dette gjelder er Kautokeino, Sirdal, Vang, Nord-Aurdal, Herøy (Møre og Romsdal), Karasjok og Hasvik.

– Det er alltid krevende å ta ut ansatte i helsetjenesten i streik. Denne hårfine balansen settes særlig på spissen i en usikker pandemisituasjon. Vi har i dette uttaket tatt ut et fåtall leger. Uttaket illustrerer hvor skjør organiseringen av legevakten er, spesielt i distriktskommunene, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen til egne hjemmesider.

Til sammen vil 35 leger være tatt ut i streik fra og med mandag 2. november.