Nedslående plast-funn i elver – denne gjenstanden forurenser mest

En ny forskningsrapport fra NORCE viser tydelig hvem som står bak mesteparten av plast-forurensingen i 43 elver på Vestlandet.

– Se på dette, sier miljøforsker Gaute Velle mens han river opp tykke strimler med plast fra elvebredden.

Folien er både innflettet i terrenget, kilt mellom steiner under vann, og grodd inn i vegetasjonen.

– Jeg tenker at dette er helt unødvendig, og at vi burde ha kommet lenger enn som så. Dessuten lurer jeg på hvilke konsekvenser dette har for naturen, for det vet jeg som forsker veldig lite om, sier Velle.

Saken fortsetter under bildet

Her viser NORCE-forsker Gaute Velle hvor lett våt rundballe-plast løser seg opp. I elvestryk med sterk strøm, blir denne etterhvert mikroplast som kan ende opp i dyrekjøtt.
Her viser NORCE-forsker Gaute Velle hvor lett våt rundballe-plast løser seg opp. I elvestryk med sterk strøm, blir denne etterhvert mikroplast som kan ende opp i dyrekjøtt. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Så mye finner de

Ved NORCE-instituttet har forskerne nå kommet med en ny rapport, som konkluderer med betydelige plast-funn i 43 elver på Vestlandet.

TV 2 ble med til naturskjønne Hardanger for å se forskerne sine funn med egne øyne.

En av elvene som er omtalt i rapporten, er «Storelva» i Kvinnherad.

– Dette er et vassdrag som har en helt medium mengde plast, men i elvene med mest forurensing finner vi nesten 1,5 meter plast per ti meter elvelengde, sier Velle og legger til:

– Det betyr at hvis du har ti kilometer med elv, så har du nesten 1,5 kilometer plast.

Saken fortsetter under bildet

LETING: Snorkel og våtdrakt er standard arbeidsutstyr når det skal letes etter plast i elvene.
LETING: Snorkel og våtdrakt er standard arbeidsutstyr når det skal letes etter plast i elvene. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Disse utmerker seg

Hvor alvorlig er dette?

– Det vet vi ikke, og det er jo litt skremmende at vi ikke vet hvordan dette påvirker verken fisken eller oss. Derfor tenker jeg at før vi vet hvor alvorlig dette er, så må vi gjøre noe med problemet. Vi må hindre at plast havner på avveie slik vi ser i elven her, sier Velle.

Han tar på seg våtdrakt, dykkermaske og snorkel. Rolig legger han seg på magen og flyter med elvestrømmen. Et undervannskamera viser bitene han finner under vann.

Selv om forskerne gjennom sine undersøkelser har funnet plast fra mange ulike kilder, er det særlig én kilde som utmerker seg.

– Det er plastfolie som stammer fra rundballer. Disse brukes til å lagre dyrefôr, til forskjell fra gamle dager da man hadde siloer. Nå lagrer man det heller i slike traktoregg, og nå ser man miljøkonsekvensene av det, sier Velle.

Saken fortsetter under bildet

Det er plast fra slike rundballer med høy - også kalt traktoregg - som ofte havner i elvene. Det er det flere grunner til.
Det er plast fra slike rundballer med høy - også kalt traktoregg - som ofte havner i elvene. Det er det flere grunner til. Foto: Kåre Breivik / TV2

Vil belyse problem

For det er landbruket som pekes ut som den største miljøsynderen i NORCE-rapporten.

I de 43 undersøkte vestlandselvene, fant forskerne tre ganger så mye plast fra landbruket som alle andre kilder til sammen.

Forskerne er ikke sikre på hvordan stoffet finner veien til elvene, men de har noen teorier. En av dem er at løs folie sliter av, og blir ført ned i elvene av vær, vind og flom.

En annen teori er at brukt plast ikke blir returnert på riktig måte, og dermed blir liggende igjen i naturen.

Velle er likevel klar på at han ikke vil rette streng pekefinger mot bøndene, men heller bringe problemet opp i lyset.

– Det er unntaket som havner i elvene, men unntaket skjer altfor ofte. Her ønsker vi bare å sette fokus på et problem, slik at vi kan finne en løsning, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Slik så det ut langs det verste partiet av elvebredden da TV 2 dro til Hardanger.
Slik så det ut langs det verste partiet av elvebredden da TV 2 dro til Hardanger. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Viktig kunnskap

Norges Bondelag har fått rapporten, og erkjenner at plast-forurensing er et problem i landbruket.

I samme vending sier de at problemstillingen er kjent, og at det jobbes hardt for å bedre situasjonen.

– Vi er glade for å ha fått denne rapporten, for den gir oss viktig kunnskap om kilden til plast i disse elvene, sier nestleder Bjørn Gimming, og følger opp:

– Dette er et tema som engasjerer i hele organisasjonen, og vi ligger ganske godt an med tanke på hvor mye av landbruksplasten som allerede gjenvinnes. Likevel er det fortsatt mye som ikke kommer inn i systemene, men dette er noe vi jobber med å redusere, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier organisasjonen jobber hardt for å få bukt med plast-problematikken i landbruket.
Nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier organisasjonen jobber hardt for å få bukt med plast-problematikken i landbruket. Foto: Jon Olav Nesvold

Aktuelt å endre rutiner

I dag fins det retur-ordninger for landbruksplast, som her gjennom Grønt Punkt Norge.

Nestlederen i Bondelag sier man kan bli nødt til å endre noen rutiner for å hindre forurensing av elvene.

– Noe av det som er funnet i elvene, er plast som slites av og kommer på avveie før den i det hele tatt kommer til gården. I tillegg er det en utfordring med lagring (av rundballer, journ. anm.) nær vassdrag som vi må se nærmere på, og kanskje unngå i fremtiden, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Telling under vann med snorkel og våtdrakt. Slik har Gaute Velle og NORCE-forskerne gått frem i arbeidet med å undersøke de 43 elvene på Vestlandet.
Telling under vann med snorkel og våtdrakt. Slik har Gaute Velle og NORCE-forskerne gått frem i arbeidet med å undersøke de 43 elvene på Vestlandet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tre forslag

Forsker Velle lister opp tre punkter han mener kan bidra til bedring.

  • Belyse problemet og omfanget, samt informere hvem som forårsaker forurensingen.
  • Endre regelverket, slik at dagens plastforurensing blir ulovlig.
  • Bedre retur-ordningene, slik at det blir enklere for bøndene å håndtere avfallet på en god måte.

– Vi må også endre holdningene til folk. Før var det greit å kaste søppel i havet, men nå er ikke det greit lenger. Slik må vi også tenke med elvene våre, sier han.

Relatert