Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist og hans norske kollega Frank Bakke-Jensen på Røros under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.
Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist og hans norske kollega Frank Bakke-Jensen på Røros under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Bengtsson, Tomas/TT/NTB

Mener Russlands anklager er «fake news»

Sveriges forsvarsminister går hardt ut mot Russland, som mener at Sveriges militære opprustning skyldes press fra NATO.

Nyheten om at det svenske forsvaret skal styrkes blir ikke godt mottatt i Moskva, skriver Aftonbladet.

15. oktober varslet forsvarsminister Peter Hultqvist den største opprustningen på flere tiår. Målet er at Sverige skal klare seg i krig og krise i tre måneder, frem til internasjonal hjelp kommer.

Nå har det russiske utenriksdepartementet svart med å si at den svenske satsingen «bare vil forårsake uro».

Ifølge russiske myndigheter er det NATOs skyld at Sverige vil ruste opp.

Talspersonen Maria Zakharova sier i en uttalelse på nettsidene til russisk UD at den svenske forsvarsproposisjonen bygger på et «alarmistscenario om et væpnet angrep på Sverige, der Russland nevnes over hundre ganger, som en potensiell trussel mot Sveriges sikkerhet.»

– Sprer «fake news»

Forsvarsminister Hultqvist har tidligere sagt at den svenske nedrustningen, som ble innledet på 2000-tallet og pågikk frem til 2015, gikk for langt og var et feilgrep.

Han tar til motmæle mot russisk UD, som han mener sprer «fake news» og desinformasjon.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdet er forverret, og det skyldes jo Russland, sier Sveriges forsvarsminister.

Han peker på russisk aggresjon mot Georgia, Russlands annektering av Krim-halvøya, den langvarige konflikten i Ukraina, landets omfattende øvingsvirksomhet og oppbygging på Kolahalvøya, i Murmansk og Østersjøen.

– Helt feil

– At vi presses av NATO er helt feil. Vi tar våre egne avgjørelser og gjør våre egne analyser. Dette er en typisk russisk desinformasjonskampanje. At Russland nevnes over hundre ganger i proposisjonen skyldes deres handlinger, sier Hultqvist til Aftonbladet.

At Russland skal bli uroet av svensk forsvarssatsing kaller Hultqvist også for desinformasjon.

Ifølge den svenske forsvarsproposisjonen skal forsvarsutgiftene i 2025 utgjøre 1,5 prosent av BNP. Til sammenligning utgjorde Russlands forsvarsbudsjett i 2019 3,9 prosent av BNP, eller nærmere 600 milliarder norske kroner, ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI.

Relatert