INFLUENSASESONG: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde møte om årets influensasesong og influensavaksine i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
INFLUENSASESONG: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde møte om årets influensasesong og influensavaksine i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHI: Snart tomt for influensavaksine

Folkehelseinstituttet sier at det er nødvendig å rasjonere ut de siste dosene for at flest mulig mottakere skal få vaksine.

På grunn av koronapandemien har det vært rekordhøy etterspørsel etter influensavaksine i målgruppene for vaksinasjon.

Mange kommuner og helseforetak har lagt inn ekstra bestillinger på influensavaksine nå i høst, men noen har vært raskere ute enn andre. Det vil dermed være forskjeller rundt om i landet om det er mangel på vaksine eller ikke.

– Vi får nå en del henvendelser fra både helsepersonell og kommuner om at det begynner å gå tomt for vaksine og at det er vanskelig å prioritere hvem som bør få og ikke, sier seniorrådgiver i FHI, Kjersti Rydland, i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet (FHI) har cirka 60.000 doser vanlig influensavaksine igjen til risikogrupper og helsepersonell.

Dekker bare to tredjedeler

FHI greide i år å få tak i 1,2 millioner doser influensavaksine, men dette dekker bare to tredeler av behovet. Apotekenes doser er derfor også reservert for målgruppene til 1. desember.

Mangelen skyldes den økte globale etterspørselen etter influensavaksine på grunn av koronapandemien og frykt for dobbeltinfeksjoner, sammenfallende epidemitopper og påfølgende kapasitetsproblemer i helsetjenesten.

– Vi har forsøkt å få tak i flere doser i lang tid, men har foreløpig ikke lyktes. Vi arbeider selvfølgelig fortsatt for å skaffe flere doser til Norge, sier Rydland.

Vanskelig å prioritere

Risikogruppene for alvorlig influensa omfatter mange mennesker med ulik grad av risiko for alvorlig forløp av influensa, men de har alle større risiko enn friske personer under 65 år.

FHI mener det er vanskelig å gi råd vedrørende hvilke pasienter som skal prioriteres.

– De vi antar har høyest risiko er dem med flere risikofaktorer, men influensa er uforutsigbar og hvorvidt du blir alvorlig syk avhenger også av restimmunitet etter tidligere influensainfeksjoner og generell helsetilstand. Det er derfor vanskelig å gi generelle råd for intern prioritering mellom pasienter og vi har valgt å ikke gjøre det til nå, sier Rydland.

FHI har imidlertid presisert hvilket helsepersonell som bør ha vaksine.

– Det er først og fremst dem med nær pasientkontakt i forbindelse med behandling og pleie som utgjør den størst smitterisikoen for pasientene, sier hun.

– Mildere influensasesong

Rydland sier til TV 2 at tiltakene som er satt inn mot korona også virker mot influensa.

– Influensa er ikke like smittsomt som korona. I tillegg virker smitteverntiltakene også mot spredningen influensa. Dermed er det en god sjanse for at det blir en mildere influensasesong i år, sier hun.

Rydland minner om at å holde avstand, god hygiene og å være hjemme når man er syk er de viktigste for å hindre influensasmitte.

I tillegg oppfordrer hun personer som er i risikogruppen til å sjekke med kommunen om hvordan vaksineringen blir organisert.

Relatert