PASIENTER: Hammerfest sykehus innfører innleggelsesstopp i to uker. Det betyr at alle pasienter vil bli omdirigert til andre sykehus. Foto: Terje Bendiksby / NTB
PASIENTER: Hammerfest sykehus innfører innleggelsesstopp i to uker. Det betyr at alle pasienter vil bli omdirigert til andre sykehus. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Snart står alle sykehussengene på Hammerfest sykehus tomme

Hammerfest sykehus innfører innleggelsesstopp etter at smittetilfellene ved sykehuset fortsetter å stige. Nå jobber de med å tømme sykehuset for pasienter.

Situasjonen er kritisk på Hammerfest sykehus etter at 19 ansatte er bekreftet smittet og at 120 ansatte er i karantene. Det betyr at over en fjerdedel av arbeidsstyrken er satt ut av spill på grunn av korona.

Finnmarkssykehuset har fredag besluttet å styrke smitteverntiltakene ved sykehuset ytterligere.

Nå innføres full innleggelsesstopp ved sykehuset for å redusere smittespredningen. Samtidig økes beredskapen i hele helseforetaket.

Tiltakene som sykehuset har iverksatt frem til nå, har ikke hatt så god effekt som ønsket, skriver Finnmarksykehuset i en pressemelding. Det er årsaken til innstramningene.

Innleggelsesstoppen skal etter planen vare i to uker.

Skal tømme sykehuset

Hammerfest sykehus planlegger å tømme sykehuset for pasienter.

Pasienter som ligger an til å bli friske de kommende dagene vil ikke flyttes. Sykehuset jobber med å finne en løsning for 27 pasienter.

– På mandag har vil vi være à jour med å flytte en stor del av pasientene, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen på en pressekonferanse.

– Dette er et scenario vi har sett for oss, og som vi har forberedt oss på. Det er i forkant gjort en solid jobb for å sikre at vi har en god beredskap og ressurser på plass før vi reduserer den gjenværende driften ved sykehuset, sier Tau Ursin.

– Alle vil få hjelp

Hammerfest sykehus tar imot akutte pasienter for stabilisering før videre transport til andre behandlingssteder.

To ekstra ambulansefly blir stasjonert i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark oppbemannes på kort varsel.

– Alle pasienter vil få den hjelpen de trenger, sier Tau Ursin, som understreker at alle berørte pasienter vil kontaktes fortløpende.

Hammerfest sykehus jobber også med massetesting av ansatte.

– Alle vil bli testet innen tirsdag, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen.

Rød beredskap

Tidligere var Finnmarkssykehuset i gul beredskap, mens Hammerfest sykehus var rødt. Nå har Finnmarkssykehuset innført rød beredskap i hele helseforetaket.

Også Helse Nord understreker at alle pasienter skal få hjelp.

– Alle som trenger det vil få hjelp. For å sikre en god beredskap i Finnmark er det satt inn ekstra flyressurser for transport av pasienter. Sykehusene i Helse Nord jobber som et lag og skal stå klare til å ta imot pasienter ved behov, sier Vi er godt rustet, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Også de andre regionale helseforetakene har signalisert stor vilje til å bistå ved behov for å ta imot pasienter ut av regionen.

– Vi er godt rustet, sier Daae.

Relatert