DOM: Høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen var en av fem dommere under bankID-saken.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
DOM: Høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen var en av fem dommere under bankID-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Historisk bankID-dom: – Vil hjelpe andre i samme fortvilte situasjon

Denne uken falt en dom i Høyesterett som kan bli viktig for mange utsatt for ID-tyveri. Så langt har de fleste måttet betale regningen selv – selv om andre har svindlet dem.

Denne uken fikk en mann fra Kristiansand en dom fra Høyesterett, i en rettsak mot Easybank.

Mannen ble frifunnet for et erstatningskrav på 100.000 kroner etter at en banken hadde utbetalt et forbrukslån til et ektepar som hadde misbrukt mannens bankID. Mannen slipper nå unna milliongjeld.

Veien dit var derimot alt annet enn smertefri. Nå kan dommen få betydelig konsekvenser for andre som befinner seg i en lignende situasjon.

– Jeg håper og tror at denne dommen vil kunne være til hjelp for andre som befinner seg i samme fortvilte situasjon som min klient, sier advokat Amund Noss, som er mannens forsvarer.

Saken ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

Dømt for flere tilfeller

Ifølge dommen skal mannen fra Kristiansand ha oppbevart bankID-brikken sin på der han jobber. Den lå i et ulåst skap på en kontorplass på arbeidsstedet gjennom en lengre periode, også mens mannen var på ferie.

Den ene ektefellen hadde tilgang til arbeidsplassen, men det har ikke blitt avklart hvordan paret fikk tak i passordet. Høyesterett mener det ikke kan utelukkes at det ble brukt en såkalt «keylogger» for å hente ut informasjonen.

I Kristiansand tingrett i 2017 ble ekteparet dømt for å ha forledet Easybank til å innvilge lånet ettersom de hadde søkt om lånet i fornærmedes navn og benyttet mannens bankID ved signering.

Paret er dømt for å ha misbrukt mannens bankID til opptak av totalt 14 lån og kreditter for til sammen 1.582.328 kroner.

Easybank krevde deretter erstatning fra Kristiansand-mannen som ble svindlet, for et lån på 100.000 kroner tatt opp i mannens navn.

Ble dømt til erstatning

I Kristiansand forliksråd ble mannen frifunnet. I andre runde derimot, konkluderte tingretten med at den fornærmede mannen måtte dekke tapet og betale saksomkostninger til banken. Mannen anket saken til Agder lagmannsrett, som falt på samme konklusjon.

Da klagde mannen saken til Høyesterett. Dette gjør saken historisk, ettersom det er første gang at Høyesterett tar opp en sak om erstatningsplikten en bankkunde har ved bankID-svindel.

Utelukkende basert på BankID

Høyesterett la vekt på at banken hadde valgt å inngå avtale om lån med et beløp som for enkeltperson er betydelig, utelukkende basert på bruk av bankID.

– Banken hadde hatt mulighet til å foreta ytterligere kontrolltiltak før man utbetalte lånebeløpet, står den i dommen.

Dermed fant Høyesterett ikke grunnlag for å anse mannens handlemåte som uaktsom med den virkning at han kunne ilegges erstatningsansvar.

Dommen i Høyesterett var enstemmig, og slår fast at mannen har «opptrådt noe uforsiktig ved sin oppbevaring av kodebrikken», men retten finner likevel at mannen ikke har opptrådt så uaktsomt at det utløser noe erstatningsansvar.

Dermed har Easybank tapt fullstendig i landets øverste domstol og må også betale mannens sakskostnader på rundt 1.250.000 kroner.

– Dette er virkelig en gledens dag for min klient. Nå kan han endelig få ryddet opp i alle de problemene som dette identitetstyveriet har skapt, skriver mannens advokat, Amund Noss, til TV 2 i en epost.

Ansvarliggjør bankene

Han forteller at seieren er et resultat av en laginnsats.

– Det var viktig at Forbrukerrådet, representert ved advokat Asle Bjelland, trådte inn som partshjelper på vår side. Min klients tidligere advokat, Marius Andre Stokke, har bistått under hele prosessen. I tillegg har professor Marte Eidsand Kjørven bidratt med viktige faglige innspill, sier Noss.

Ifølge dommen bidrar avgjørelsen til å klargjøre de rettslige utgangspunktene som gjelder ved krav om erstatning etter misbruk av bankID.

– Høyesterett har med denne dommen slått fast at bankene har et langt større ansvar ved svindel med bank-ID enn de så langt har tatt. Dette er derfor en seier for forbrukerrettighetene, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Ifølge rett24.no kan avgjørelsen få betydning for en lang strøm av såkalte ID-tyveri-saker, som for tiden florerer i rettsapparatet og klagenemnda.

Relatert