KREVER FRIFINNELSE: Medforsvarer Bernt Heiberg ber om at Laila Bertheussen frifinnes.
KREVER FRIFINNELSE: Medforsvarer Bernt Heiberg ber om at Laila Bertheussen frifinnes. Foto: Ole Berg-rusten

Ber om full frifinnelse for Bertheussen

Laila Bertheussens (55) forsvarer ber om at hun frifinnes. Bertheussens veske gir fredag en tydelig beskjed om hva de mener om bevisene i saken.

Forsvarer Bernt Heiberg avslutter forsvarets prosedyre på rettssakens siste dag fredag.

Bertheussen står tiltalt for et angrep på demokratiet gjennom skadeverk, brannstiftelse og trusler mot profilerte politikere. Hun nekter straffskyld, og hun har fredag nok en gang en klar beskjed på sin veske.

Etter en grundig gjennomgang hva de mener er svakhetene i aktoratets bevisførsel la forsvaret ned påstand.

Forsvarerne kritiserte påtalemyndighetens etterforskning og mener at flere av forholdene ikke dreier seg om straffbare trusler, ei heller at de er rettet mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

– Vi ber om at Laila Anita Bertheussen frifinnes, så Heiberg.

Statsadvokat Frederik Ranke la torsdag ned krav om to års ubetinget fengsel for Bertheussen.

* Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på familiens bil som står parkert utenfor huset på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for Statsadvokaten og får medhold.

* Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.

* 17. januar i fjor er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.

* 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.

* 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.

* Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.

* 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.

* Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

* Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. I tillegg til Laila Anita Bertheussen selv skal noe over 30 personer forklare seg, blant dem Tor Mikkel Wara. Domstolen har satt av ti uker til behandlingen av saken.

(Kilder: NTB, NRK)

Svært grundig gjennomgang

Forsvareren gikk meget grundig til verks og drøftet alle mulige – og en del helt utenkelige sider – ved saken.

Han angrep påtalemyndigheten for å ville bruke straffesaken mot Bertheussen som en brekkstang for å øke det generelle straffenivået rundt paragraf 115, som gjelder angrep på demokratiet.

– Gitt at retten likevel skulle finne henne skyldig på alle punktene i tiltalen, er en straff på ni måneders fengsel mer passende. To år er altfor, altfor strengt, sa Heiberg.

Bertheussen har nektet straffskyld på alle forhold i tiltalen og mener noen andre må stå bak de åtte handlingene Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevder hun skal ha utført.

«Alibi - JA»

En rykende revolver og en sjekkliste som er ment å oppsummere aktoratets beviser i saken pryder vesken til Bertheussen på rettens siste dag.

Sjekkliste har krysset av for at det ikke finnes DNA, fingeravtrykk, bilde eller videoer, eller vitner til lovbruddene, og at det ikke foreligger en tilståelse.

Det sjekklisten derimot har krysset av ja på er punktet «alibi». Bertheussen mener hun har alibi for flere av handlingene i tiltalen.

SMOKING GUN: Bertheussen hadde nok en gang en tydelig beskjed på sin veske.
SMOKING GUN: Bertheussen hadde nok en gang en tydelig beskjed på sin veske. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Uenighet om alibi

Her er forsvaret og aktoratet uenige. Blant påstandene om alibi har Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, hevdet at Bertheussen må ha ligget i senga ved siden av ham da de første skadeverket i tiltalen ble begått den 6. desember i 2018.

Han har likevel erkjent at han ikke kan være helt sikker, og aktoratet mener retten må se bort ifra hans forklaring.

Da det brant i parets postkasse, skal Bertheussen ha stått på kjøkkenet i boligen og hatt en samtale med sin datter og hennes kjæreste, som satt i stuen. Ingen av dem skal ha registrert at hun gikk ut døra.

Bertheussen mener også at hun har alibi for de mystiske pakkene som har blitt sendt til blant annet hennes advokat Elden etter pågripelsen, der en ikke identifisert gruppe hevder å ha begått handlingene.

55-åringen var i utlandet da en av pakkene ble sendt, og hevder å ikke kan stå for forsendelsen.

Bortsett fra dette har ikke Bertheussen alibi for handlingene.

Ba om to år

Aktoratet ba torsdag om at Bertheussen dømmes til to års fengsel. Statsadvokat Frederik Ranke la frem påstanden etter en grundig gjennomgang av tidligere dommer for lignende domfellelser.

Han mener påstanden er streng, men konservativ.

Ranke sa at aktoratet ville bedt om langt strengere straff om det var snakk om trusler som ikke var ment for å fingere et lovbrudd, slik som Bertheussen er tiltalt for.

– Tenk om det var et kjent kriminelt miljø som sto bak. Den påstanden ville blitt langt strengere. Den ville blitt «peanuts», sa Ranke.

(TV 2/NTB)

Relatert