Terje Carlson jaktet rev og brukte en død gris som åte da han oppdaget at han ble filmet i skjul av politiet.
Terje Carlson jaktet rev og brukte en død gris som åte da han oppdaget at han ble filmet i skjul av politiet. Foto: Olav Wold

Bygdefolket raser mot hemmelig grisefilming

Spesialenheten har henlagt anmeldelsen mot politiet for ulovlig overvåking av bygdefolk som brukte en død gris som reveåte. Uhørt, mener revejegeren og grunneieren, som mener seg utrettmessig mistenkt for ulvejakt. Nå klages saken inn for riksadvokaten.

Spesialenheten har ikke funnet grunn til å etterforske saken. Og viser til at tingretten to ganger har besluttet overvåking.

– Med rettens beslutning om skjult overvåking legger Spesialenheten til grunn at overvåkingen som fant sted var lovlig, skriver de. Og avviser at politiet kan ha hatt en annen agenda for overvåkingen enn mistanke om ulovlig bruk av gris på et åte.

Arkivbilde
Arkivbilde

Sterk kritikk

– Spesialenheten har ikke forstått saken. Det vi har bedt dem etterforske er om politiet har gitt feilaktige opplysninger til tingretten. Slik at beslutningen om overvåking er basert på feil premisser. Overvåkingen har ikke skjedd på grunn av en død griseskrott, som er lovlig å bruke på åte. Det handler om ulvejakt, sier advokat Jostein Løken.

Spesialenheten vil ikke stille til intervju å svare på kritikken. Politiet i Innlandet ønsker heller ikke å svare på spørsmål.

TV 2 har i en serie artikler avslørt den utrolige overvåkingshistorien i Elverum-skogene. Den startet med at revejeger, Terje Carlson, fant et kamera i lia over åte han jaktet på. I ettertid er det avdekket at politiet kameraovervåket området i rundt fire uker. Begrunnet i bruk av død gris på åte, noe de mente var straffbart og kunne spre sykdommer.

– Fikk bekreftet at det var lovlig

Grunneier Per Tore Indset og revejeger Terje Carlson svarte med å anmelde politiet for ulvolig overvåking. For de har både fått muntlig beskjed og mail fra Mattilsynet om at det er lov å bruke gris på åte. Og mener politiet overfor tingretten brukte en begrunnelse som skjulte at de egentlig ble urettmessig etterforsket for ulvejakt.

– Det Spesialenheten ikke har forstått er at det egentlige formålet er et ulovlig formål. Nemlig at man driver overvåking for å avdekke ulvejakt, sier Jostein Løken.

FORSTÅR IKKE: Advokat Jostein Løken kritiserer Spesialenhetens arbeid.
FORSTÅR IKKE: Advokat Jostein Løken kritiserer Spesialenhetens arbeid. Foto: Olav Wold

– Hadde det vært grisen som var farlig burde de tatt prøver av den, bedt om fjerning eller tatt kontakt med den som eide grisen, sier grunneieren Per Tore Indset.

3 ansatte observerte grisefilm

Advokaten reagerer også på at Spesialenheten ikke har behandlet politiets ressurbruk. Et notat TV 2 har fått innsyn i viser at tre politiansatte ble satt til å observere og vurdere opptakene fra overvåkingskameraet, som gikk 24 timer i døgnet, i rundt en måned. I tillegg jobbet en poltitiadvokat med grise-saken.

– Det er ganske utenkelig at politiet bruker så mye ressurser på å etterforske en utlagt griseskrott. Det er helt tydelig at det er noe helt annet de er ute etter, sier advokat Løken.

– Det framkommer ikke opplysninger i straffesaken som bygger opp under en oppfatning av at politiet i realiteten har hatt en annen agenda med overvåkingen enn den som er kommunisert i tingretten. Det er ingen indikasjoner på at det er gitt uriktige opplysninger, skriver Spesialenheten i henleggelsesvedtaket.

SJOKKFUNN:Her er kameraet revejegeren fant i skogen.
SJOKKFUNN:Her er kameraet revejegeren fant i skogen. Foto: Privat

– Saken klages nå inn til riksadvokaten der vi vil prøve å fremheve at Spesialenheten fullstendig har misforstått hva saken dreier seg om, sier Jostein Løken.

Har drevet avlytting i samme område

– Vi er vanlige folk som liker å drive i skogen og jakte. At vi skal bli overvåket og stemplet som kjeltringer synes jeg er litt for jævlig, sier revejeger Terje Carlson.

Politimesteren i Innlandet, Johan Brekke, skriver at han tar Spesialenhetens beslutning til etteretning. Men han vil ikke uttale seg sålenge saken er under videre klagebeandling.

Åteplassen med grisen, som ble filmet i skjul, ligger i Strandbygda, der politiet drev intensiv etterforskning under den store ulvesaken i 2014. Da brukte politiet den såkalte mafiaparagrafen og fikk tillatelse til å telefonavlytte bygdefolk. 12 menn ble siktet for organisert ulvejakt. Men kun fem ble dømt. Og ingen av dem for organisert jakt, etter mafiaparagrafen.