Frp ønsker en forsøksordning, der det er lov å kjøre til høyre på rødt lys, slik man kan i USA. Illustrasjonsfoto: TV 2.
Frp ønsker en forsøksordning, der det er lov å kjøre til høyre på rødt lys, slik man kan i USA. Illustrasjonsfoto: TV 2.

Vil åpne for at du får kjøre på rødt lys

Fremskrittspartiet foreslår å innføre amerikansk trafikkregel.

Hvis du har kjørt bil i USA, har du ganske sikkert opplevd å bli tutet på i et lyskryss. Det kan selvsagt være flere grunner til det, men den mest vanlige er at tilreisende ikke er klar over at det i USA er lov å kjøre til høyre, på rødt lys.

Om man svinger til høyre på rødt lys krysser man ikke veien og har relativt god oversikt. Men det man selvsagt må ta hensyn til, er at det er klar bane fra venstre.

Bakgrunnen for den litt uortodokse løsningen, er bedre trafikkflyt.

Nå ønsker Fremskrittspartiet å innføre en forsøksordning med den samme løsningen i Norge.

Denne nøkkelen skal redde mange menneskeliv

Forsøksordning

Stortingsrepresentant for Frp, Gisle Meininger Saudland, har sendt en henvendelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Der spør han om Hareide vil åpne opp for en slik forsøksordning.

Gisle Meininger Saudland, Fremskrittspartiet, Vest-Agder Foto: Peter Mydske.
Gisle Meininger Saudland, Fremskrittspartiet, Vest-Agder Foto: Peter Mydske.

Saudland argumenterer for at en begrenset forsøksordning av denne amerikanske modellen, vil vise oss om dette vil kunne være et bra alternativ for trafikkavviklingen også i Norge.

Derfor har denne Volvoen ratt i baksetet

Krever økt aktsomhet

En slik regel stiller skjerpede krav til sjåførers aktsomhet i veikryss som også har mange myke trafikanter.

De siste årenes utvikling med lavere ulykkestall i trafikken viser oss at norske sjåfører opptrer aktsomt og at vi har en god trafikkultur. Trafikksikkerhet må derfor ikke være et hinder for et forsøk med en slik ordning, mener Frp.

Meininger Saudland, om også sitter i Frps bilpolitiske utvalg, mener det er interessant å prøve løsningen.

– Det vil kunne medføre en noe mer effektiv trafikkflyt, mindre kø og mindre tomgangskjøring, sier han.

Norge best i klassen på trafikksikkerhet

Lyskryss kan i noen tilfeller senke flyten i trafikken, ved at man blir stående og vente selv om det ikke er øvrig trafikk.
Lyskryss kan i noen tilfeller senke flyten i trafikken, ved at man blir stående og vente selv om det ikke er øvrig trafikk.

Sette opp skilt

– Jeg ser for meg at man kunne gjort et forsøk med dette, i eksempelvis en by eller ett bestemt område. Man kunne eksempelvis satt opp skilt under trafikklyset som varslet at det var tillat å svinge til høyre på rødt om veien er klar, fortsetter Meininger Saudland.

Frp understreker at man selvsagt må følge forsøket, med tanke på trafikkflyt, trafikksikkerhet og øvrige erfaringer – før man trekker en konklusjon om dette er noe å vurdere eller ikke.

Video: Oppsiktsvekkende: Så stor forskjell er det på en fullastet bil i svingen:

Her er en "magisk" løsning, på et gammelt problem