Stortingsflertall forbyr søskenbarnekteskap

Et flertall på stortinget gikk i dag inn for å forby søskenbarnekteskap.

Høyres programkomité varslet tidligere i høst at den går inn for at partiet skal støtte et forbud, men Høyre stemte mot forbud i justiskomiteen torsdag, skriver VG.

Arbeiderpartiet og Frp er fornøyd med at det nå innføres et forbud.

Dette har vært en viktig kampsak for Arbeiderpartiet og et stort gjennombrudd for kvinners frihet og rett til å velge hvem de skal leve med, sier Aps integreringspolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen til VG.

– Vi har kjempet for å få til et forbud mot søskenbarnekteskap siden begynnelsen av 2000-tallet, sier Frps talsperson i komiteen, Per-Willy Amundsen.

Det var Senterpartiet som gjorde at forslaget fikk flertall.