UTHUS: I dette uthuset fant politiet mandag et dødt foster.
UTHUS: I dette uthuset fant politiet mandag et dødt foster. Foto: Andreas Slettli

Fant dødt foster i uthus

Politiet har startet etterforskning etter at et prematurt foster ble funnet dødt i et uthus i Kvæfjord i Sør-Troms.

Mandag denne uken ble politiet varslet om at det var gjort funn av et lik i et uthus i Kvæfjord. Liket er et prematurt foster, som bærer preg av å ha ligget lenge.

– Fosteret ble funnet i uthuset til en ubebodd gård. Det var personer med tilknytning til gården som fant fosteret og varslet politiet, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon til TV 2.

Politiet gjør nå undersøkelser for å forsøke å avklare identiteten til liket.

– Vi tror fosteret har ligget der i flere år, trolig mer enn to eller tre år, sier Sletten.

FLERE HYPOTESER: Politiet jobber med flere hypoteser på hva som kan ha skjedd.
FLERE HYPOTESER: Politiet jobber med flere hypoteser på hva som kan ha skjedd. Foto: Andreas Slettli

Etterforsker funnet

Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærmere analyse. Det blir også gjort undersøkelser på funnstedet og av personer som kan ha tiknytning til adressen.

– Vi jobber ut ifra flere hypoteser. Vi undersøker blant annet om det har skjedd en ulykke eller en kriminell handling, sier Sletten.

– Er det noe som tilsier at det har skjedd noe kriminelt?

– Jeg kan ikke spekulere om det, det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier Sletten.

Fant foster i fjor

Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019. Da fortalte boligeieren at funnet ble gjort under oppussingsarbeid.

– Det er flere likhetstrekk mellom de to sakene og ettersom det er funnet to foster i samme kommune er det naturlig at vi undersøker om det er en sammenheng, sier Sletten.

Han sier likevel at det er for tidlig å vite om de to sakene har noe med hverandre å gjøre.

– På dette tidspunktet utelukker vi ingenting, sier Sletten.

Ble henlagt

Funnet i 2019 endte med henleggelse. Da uttalte politiet til NTB at de hadde kommet til bunns i hvem foreldrene var, og at moren hadde vært død i mange år.

– Vi har ikke sikre opplysninger om forløp og hvorfor ting ble slik det ble. Det kan være alt fra en personlig tragedie til en fødsel som gikk galt, uttalte politiet da.

Relatert