AKTOR: Statsadvokat Frederik Ranke under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.
AKTOR: Statsadvokat Frederik Ranke under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Berit Roald

Saken mot Laila Bertheussen:

Ber om at Laila Bertheussen dømmes til to års fengsel

Statsadvokat Frederik Ranke beskriver påstanden som streng, men konservativ.

Aktoratet ba torsdag om at Bertheussen dømmes til to års fengsel. Statsadvokat Ranke la frem påstanden etter en grundig gjennomgang av tidligere dommer for lignende domfellelser.

Han sa at aktoratet ville bedt om langt strengere straff om det var snakk om trusler som ikke var ment for å fingere et lovbrudd, slik som Bertheussen er tiltalt for.

– Tenk om det var et kjent kriminelt miljø som sto bak. Den påstanden ville blitt langt strengere. Den ville blitt «peanuts», sa Ranke.

– Viser ingen empati

Ranke sa i sin prosedyre at det tidligere har vært om lag 90 dagers fengsel for enkeltstående trusler mot demokratiet. I denne saken derimot, mener derimot Ranke at det er mange skjerpende omstendigheter.

Statsadvokaten mener antall trusler, det at truslene har vært godt planlagt må tillegges vekt i straffutmålingen, om Bertheussen blir kjent skyldig.

Han legger også vekt på at han ikke har sett spor av at Bertheussen viser empati til de fornærmede i saken. Normalt vil det være straffeformildene om tiltalte utviser anger eller empati.

– Hun har ikke erkjent straffskyld, så hun kan kanskje ikke vise anger, men det er ikke unaturlig å vise empati med mennesker som er utsatt for trusler, sa Ranke.

Bertheussen står tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot profilerte politikere. Hun nekter straffskyld og enhver kobling til tiltalen.

– Wara tonet ned alvorlighetsgraden

Statsadvokat Frederik Ranke gjør det tidlig i sin prosedyre klart at han vil argumentere for at handlingene i tiltalen må anses som et angrep på demokratiet, og dermed omfattes av straffelovens paragraf 115. De fornærmede i saken er Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og ekteparet Ingvill Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Dette er et stridspunkt, da forsvaret og Bertheussen mener at selv om 55-åringen skulle bli dømt etter tiltalen, omfattes ikke lovbruddene av paragraf 115. Altså at handlingene ikke kan anses som et angrep på demokratiet.

– Wara ble utsatt for truslene fordi han var justisminister. Det har han sagt selv, sa statsadvokat Ranke.

– Wara uttalte til media at truslene var skremmende og ubehagelige. Basert på hans uttalelser til media, er det ingen tvil om at han ble påvirket i sin jobb som justisminister, sa Ranke.

– I politiavhør har Wara uttalt at truslene var ubehagelige for familien, og beskrev de som et angrep på demokratiet. Da Wara uttalte seg i retten opplevde jeg at han tonet ned det han tidligere har sagt, sa Ranke.

Statsadvokaten sa at Wara står i en svært krevende situasjon fordi hans samboer er tiltalt for trusler mot ham, og han ønsket derfor ikke å gå nærmere inn på Waras vitnemål.

Viser til kakekasting-dommer

Ranke viste til tre tidligere domfellelser for paragraf 115. I 2019 ble islamisten Moyhaeldin Mohammad dømt til ot år og seks måneder i fengsel for å ha truet politiker Abid Raja (V). Tidligere er det også domfellelser i norsk rett etter at Solveig Horne (Frp) og Kristin Halvorsen (SV) har blitt utsatt for kakekasting.

Ranke mener spesielt kakekasting er langt mindre alvorlig enn forholdene Bertheussen er dømt for, og mener dermed at 55-åringen har begått et angrep på demokratiet.

– Truslene må anses som ekte

Han mener også at selv om Bertheussen kun ønsket å iscenesette en trusselsituasjon for å lede mistenksomhet mot teateret Black Box, så må hendelsene anses som ekte og alvorlige trusselsituasjoner.

– Selv om truslene var oppkonstruerte, opplevdes de som ekte, sa Ranke, og viser til at daværende statsråd Ingvill Smines Tybring-Gjedde ved en anledning lå på alle fire og lette under bilen sin etter fremmede gjenstander fordi hun følte seg truet.

VESKEBESKJED: Nok en gang har Laila Bertheussen en melding på sin veske.
VESKEBESKJED: Nok en gang har Laila Bertheussen en melding på sin veske. Foto: Ole Berg-rusten

Nok et veskepåfunn

Laila Bertheussen har nok en gang med seg en beskjed på sin veske.

Denne gangen har den tiltalte 55-åringen en engel-emoji og beskjeden «Jenta som lekte med Elden», med tydelig henvisning til hennes forsvarer John Christian Elden.

Tidligere har Bertheussen rettet sleivspark blant annet mot aktoratets beviser og PSTs etterforskning via sin veske.

– Bevisene peker mot Bertheussen

Onsdag begynte aktoratet sin prosedyre mot Bertheussen.

Etter en svært grundig skyldprosedyre, hvor statsadvokat Marit Formo gikk gjennom alle punkter i tiltalen steg for steg, konkluderte Formo med at påtalemyndigheten ikke hadde kunnet trekke noen annen konklusjon enn at Bertheussen var skyldig på alle punkter i tiltalen.

– Den samlede rekken av bevis i denne saken kan ikke forklares på noen annen måte enn at det er tiltalte som er gjerningspersonen, avsluttet Formo.

Relatert