HET MYTE SKAL SJEKKES: Tidlige studier antydet en sammenheng mellom røyking og mindre syke koronasmittede.
HET MYTE SKAL SJEKKES: Tidlige studier antydet en sammenheng mellom røyking og mindre syke koronasmittede. Foto: Frank May

Skal undersøke koronamyten om at røyking beskytter mot korona

Tidlige studier fra i vår har hevdet at røyking beskytter mot korona. Nå er norske forskere med i et stort nordisk prosjekt for å sjekke om snus og røyk kan påvirke hvem som blir smittet og syk.

Det forskes på koronaviruset over hele verden. Det forskes mye på vaksiner, sykdommen og smitten, men nå vil norske forskere finne ut hvordan covid-19 påvirker oss sosialt.

Fem forskningsprosjekter i Norden settes i gang for å finne ut ting som kan være til nytte for hele verden.

– Vi vil gå etter hypoteser som allerede er lansert og prøve å finne ut hvem som har risiko for alvorlig sykdom, hva som kan beskytte, hvordan sykdommen smitter og hvordan virker tiltakene, sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg til TV 2.

En av de kanskje mest spektakulære hypotesene som skal undersøkes av nordiske forskere er om røyking beskytter mot korona.

Røykere mindre smittet

For tidlige studier i våres fra Kina og Italia hevdet at de som ble smittet og alvorlig syke med covid-19 i liten grad var røykere.

– Dette har vært kalt et røykeparadoks, nettopp fordi korona er en sykdom som angriper lungene og tobakksbruk er assosiert med luftveisssykdom og død. Det såkalte paradokset er basert på veldig tidlige studier i mars og april der det så ut som de som var innlagt på sykehus i mindre grad var røykere enn det man forventet, sier Per Magnus ved Folkehelseinstituttet, en av forskerne som skal undersøke paradokset nærmere.

– Hva tror dere da, er det noe hold i at røyking beskytter mot korona?

– Vi tror jo det er mye feilkilder her i disse studiene, men det ble mye spekulasjoner og man har tenkt at kanskje har nikotin en påvirkning på stoffskiftet så man ikke blir så syk, sier Magnus til TV 2.

SKAL FORSKE PÅ RØYKERNE: Forsker Per Magnus skal undersøke om snus og røyk har noen innvirkning på det å bli smittet eller syk av korona.
SKAL FORSKE PÅ RØYKERNE: Forsker Per Magnus skal undersøke om snus og røyk har noen innvirkning på det å bli smittet eller syk av korona. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2

Forskerne skal også sjekke om det er andre faktorer som spiller inn.

– Man har jo lurt på om en av grunnene til at røykere sjeldnere ble smittet er sosial avstand. Mange holder seg litt unna røyk og på restauranter er det jo egne soner, men vi har ikke gode data på dette så det er også noe vi må finne ut av om stemmer, sier Magnus og tilføyer at man se på om det er forskjeller mellom røykere og snusbrukere.

– Pandemi gir mer røyking

– Hva gjør dere hvis det viser seg at dette med røyking ikke stemmer?

– Hvis vi finner at det er feil, kanskje på grunn av feil som er gjort i tidligere studier, så kanskje det ikke blir så interessant, men hvis vi finner veldig klare sammenhenger i den ene eller andre retningen så kanskje vi kan forstå biologien i denne sykdommen, sier Magnus.

Han peker på at de sosiale konsekvensene av pandemien er viktig å forske på.

– Vi får rapporter nå som tyder på at mange har økt tobakksbruken på grunn av stress, angst og ensomhet i kjølvannet av tiltakene de siste månedene. Så derfor må vi følge med på tobakksbruken og spesielt se på det i relasjon til smitte og alvorlig sykdom, sier forskeren.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg mener det haster med å få avklart om røykehypotesen bare er en myte.

HASTER: Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier det haster å avklare ulike sosiale effekter av koronapandemien.
HASTER: Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier det haster å avklare ulike sosiale effekter av koronapandemien. Foto: Stian Lysberg Solum

– I forhold til røykehypotesen som var veldig «het» i våres så skal vi gå i gang for å analysere slike hypoteser for enten å legge dem døde eller finne ut hvorfor det stemmer. Vi må være raske med å finne ut om noe er riktig eller ikke, sier Stoltenberg.

Hun mener at gjennom bruk av nordiske helseregistre har Norge en viktig og unik mulighet til å finne trender og årsaker.

– Når nordiske land slår seg sammen er vi en stormakt når det gjelder å finne ut hvordan korona virker. Vi vil kunne gjøre nye oppdagelser og få ny kunnskap som vi kan ta i bruk umiddelbart, sier Stoltenberg.

Relatert