Startskudd for Norges dyreste byggeprosjekt på land

De har møtt enorm kritikk fra fagmiljøet og over 20.000 ansatte. Likevel valgte styret i Oslo universitetssykehus å si ja til forprosjektet til det som skal bli et nytt storsykehus i Oslo.

Styret i Oslo universitetssykehus stemte tirsdag kveld for å starte forprosjektet for å bygge et nytt storsykehus i Oslo.

Dette skjer til tross for at tillitsvalgte for til sammen 20.000 ansatte stemte mot. De mener planene er presset frem, og at konsekvensene av nedleggelse og flytting ikke er tilstrekkelig belyst og utredet.

Ledelsen, og flertallet i styret i OUS, mener på sin side at planene er gode.

– Det er en mulighet til å få nye bygg og nye løsninger for pasientbehandling, utdanning og forskning. Det er en mulighet til å videreføre OUS som storebror i sykehus-Norge med i hovedsak de funksjonene vi kjenner i dag, sier administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth, til TV 2.

Den økonomiske rammen på prosjektet ligger nå på 32,02 milliarder kroner (2018-priser). I tillegg til dette kommer kostnader knyttet til kjøp av tomt på Aker.

– Flertallstyranni

Prislappen gjør at byggeprosjektet blir et av Norges aller dyreste på land. Motstanderne av prosjektet tror det vil bli enda dyrere, og spår et skandaleprosjekt.

Styremøtet ble streamet gjennom OUS sin YouTube-kanal. Det var ingen tvil om at det både var knyttet følelser og konflikt til det som skulle stemmes over tirsdags kveld. Foretakstillitsvalgt Aasmud Bredeli ved OUS er sterkt imot planene, og mener de ansatte ikke blir hørt.

– Vi hadde jo forventet at vi skulle bli hørt, og det ble vi ikke. Jeg opplever et flertallstyranni i dette styret. Det er et sterkt ord, men sånn er det, sier Bredeli til TV 2 rett etter møtet.

Han mener man bruker for mye penger på å starte opp et prosjekt som kanskje blir skrinlagt av politikere uansett.

– Konsekvensene blir at vi fortsetter å bruke masse ressurser på det som skulle gått til pasientbehandling, men som nå går til et endeløst prosjekt som vi ikke finner noen løsning på, sier Bredeli.

De tillitsvalgte tviholder likevel på håpet om at planene blir utsatt, slik at de kan starte på det de mener er en bedre «plan B».

– Når denne saken startet og besluttet, ble Stortinget ført bak lyset når det kommer til faktum i saken. Og det kommer til å bli et større og større problem, etter hvert som forskjellige innfall kommer på hvordan man skal løse denne floken.

Han får støtte fra Lene Haug som leder Redd Ullevål sykehus. Hun var til stede utenfor møtelokalene for å demonstrere mot forslaget om å legge ned Ullevål sykehus.

– Det er ikke tatt hensyn til smittevern eller en potensielt ny epidemi. Man trenger plass, fleksible løsninger og kapasitet. Disse planene vil resultere i store tilleggskostnader i et allerede dyrt prosjekt, sier leder for Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, til TV 2.

– Kan ikke garantere noen ting

Selv om staten har bestemt seg for å legge ned Ullevål og bygge ut to nye sykehus, er det til slutt Oslo bystyre som har siste ord når det gjelder utbyggelsen.

– Hvorfor er det riktig å starte et forprosjekt når dere fortsatt ikke vet om Oslo kommune kommer til å si ja?

– Det er normalt i sånne store prosjekter at man bruker den tiden det tar for å gjøre de delene av planleggingsarbeidet, vel vitende om at man kan måtte gjøre om på leksen, selvsagt, sier Bjørnbeth til TV 2.

– Men det betyr også at det begynner å renne penger ut av statskassen. Er det riktig å bruke penger nå?

– Det er også viktig å få med seg at det å utsette et prosjekt også betyr at det renner penger ut. Så dette koster penger uansett hvordan man gjør det, sier den administrerende direktøren.

At det ikke blir et skandaleprosjekt, kan Bjørnbeth likevel ikke love.

– Jeg kan ikke garantere noen ting. Jeg kan bare garantere at jeg skal jobbe hardt for at dette skal bli et godt prosjekt, og vi skal være åpne i prosessen hele veien.

Relatert