Testen som kan gjøre deg til en bedre forelder

Har du noen gang vært usikker på om du er en god nok mor eller far? Om du er for streng? For ettergivende? For vinglete? Trøsten er at dette gjelder de fleste.

Det finnes ikke en felles oppskrift på hvordan være en god forelder. Det som derimot finnes er en ny foreldretest som forteller om hva slags forelder du er og hvordan du bedre kan forstå barnet ditt.

«Foreldrestiltesten» er utarbeidet av Annette Johannessen (33), fagspesialist og psykolog i Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i samarbeid med redaksjonen i nettsiden Foreldrehverdag.

– Det er en test laget for å bevisstgjøre foreldre på en morsom måte om rollen deres. Når de tar testen kan de reflektere over foreldrerollen sin. Det er ikke en test der du skal finne ut hva du gjør feil, men et verktøy som kan hjelpe dem på vei, forteller hun til God morgen Norge.

FORELDRESTILTESTEN: Er utviklet av Annette Johannessen, Fagspesialist og psykolog i Bufetat i samarbeid med Foreldrehverdag.
FORELDRESTILTESTEN: Er utviklet av Annette Johannessen, Fagspesialist og psykolog i Bufetat i samarbeid med Foreldrehverdag. Foto: God morgen Norge

Videre understreker hun at hensikten med testen er at det ikke er så viktig hvem du blir, men det du kan gjøre med egen rolle og foreldrestil. Det er ifølge psykologen mange gode måter å være foreldre på.

Hvem er du?

«Foreldrestiltesten» går ut på at du svarer på elleve spørsmål og resultatet deler en opp i fem kategorier. Under hver kategori får du tips til hvordan du bedre kan forstå barnet ditt.

Prosjektlederen:

Prosjektlederen er trygg, har klare rammer, og setter mer pris på struktur og rutiner enn overraskelser. Selv om prosjektlederen har regler, er ikke prosjektlederen autoritær.

Den fleksible:

Den fleksible foreldrestilen er tilpasningsdyktige, varme og liker å utforske verden sammen med barnet. Den fleksible tåler stress og kaos.

Prosjektlederen
Prosjektlederen
Den fleksible
Den fleksible
Beskytteren
Beskytteren
Hjelperen
Hjelperen Foto: Trond Kulterud
Den emosjonelle
Den emosjonelle

Beskytteren:

Oppfattes som nær og varm, og opptatt av å gi barnet trygghet. Det er viktig for beskytteren å være tilgjengelig for barnet og forsøke å forstå hva barnet trenger.

Hjelperen:

Varm, til stede og hjelpsom. For hjelperen vil det være viktig at barnets behov blir sett og fulgt. Det betyr at du mest sannsynlig føler med barnet og synes det er vondt når det får det vondt.

Den emosjonelle:

Foreldre med en emosjonell foreldrestil viser følelser og er omsorgsfulle.

To foreldre, to typer, hva da?

Når foreldrene er forskjellige foreldretyper hender det ofte at den ene tenderer til å være mer autoritær og den andre mer ettergivende.

Annette Johannessen forteller at det er en klassisk forskjell som kan skape konflikter. Når dette oppstår råder hun foreldre til å bli enig om hva de er uenig om. På den måten kan de oppnå trygge barn.

DE FEM FOREDLRESTILTYPENE: Testen er ment som en veiledning til foreldrene.
DE FEM FOREDLRESTILTYPENE: Testen er ment som en veiledning til foreldrene. Foto: Trond Kulterud

Hvorfor trenger vi en test som dette?

– Vår erfaring fra blant annet helsestasjoner, viser at mange foreldre i dag er veldig usikre på om de er gode nok foreldre. Det er alt for mange som er usikker på rollen sin. De blir bombardert med informasjon om hvordan de bør være fra flere hold.

Er dagens foreldre mer usikre enn tidligere foreldregenerasjoner?

– Ja, det er min oppfatning. De er veldig trygghetssøkende og de søker kunnskapsbasert informasjon. Tidligere foreldregenerasjoner gjorde ikke dette. De søkte råd hos sin mor, nabokona eller venninner.

I endring

Johannessen legger til at foreldrerollen har endret seg de siste årene. Et eksempel er at barn som vokste opp på 1980- og 1990- tallet, ikke hadde skjermer som iPad, iPhone og lignende.

I dag må foreldre ta stilling til om barna skal få bruke tid på skjerm og hvor lang tid de bør få bruke. En problemstilling en ikke hadde tidligere.

Flere fagfolk hun har pratet med, tror at sosiale medier og mulighetene for å google seg frem til et svar, kan være en av årsakene til usikkerheten. Hun eksemplifiserer det med at om en googler en problemstilling rundt sitt eget barn sier det sjeldent noe om det barnet. Det en leser er ofte på et generelt grunnlag, som kan føre til feil råd.

Hva er målet med testen?

– Vi vet at foreldre som er trygge får trygge barn. Det vi ønsker er at foreldre skal bli trygg i rollen sin. Det viktigste er refleksjonsdelen. Under hver test ligger det råd til hvordan foreldrene kan se på egen oppførsel og hvordan de kan endre den.

Ifølge Bufdir har 137 700 nordmenn tatt «Foreldrestiltesten», siden den ble lansert. De fleste som har tatt den blir prosjektleder, deretter kommer den fleksible, så følger beskytteren, hjelperen og til slutt den emosjonelle foreldretypen.

Er du nysgjerrig på hvilke foreldretype du er? Ta «Foreldrestiltesten» her

Relatert