SMITTE: FHI har oppdaget endringer i koronaviruset i Trondheim.
SMITTE: FHI har oppdaget endringer i koronaviruset i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

Flere varianter av koronaviruset er påvist i Trondheim

FHI sier at de mest sannsynlig har avdekket flere forskjellige undergrupper av koronaviruset i Trondheim.

Forrige uke gikk kommuneoverlege Tove Røsstad ut og advarte om at Trondheim muligens hadde et mer smittsomt virus i omløp.

Fredag ble prøver av viruset sendt fra St. Olavs hospital for analyser hos Folkehelseinstituttet.

Røsstad sier til TV 2 at analysene til Folkehelseinstituttet viser at hypotesen hun hadde om at koronaviruset som sirkulerer i byen er en mutasjon, stemmer.

I en pressemelding mandag opplyser FHI at de har mest sannsynlig har avdekket flere forskjellige undergrupper av koronaviruset i Trondheim, og at den ene undergruppen av viruset er knyttet opp mot utbruddet i forbindelse med utestedet Lille London.

Ubesvarte spørsmål

Virus fra dette utbruddet tilhører en liten genetisk undergruppe i Norge som har flere endringer i overflateproteinet, som både gjør overflateproteinet noe kortere enn det normale, og som kanskje kan påvirke binding til celler i menneske, skriver FHI pressemeldingen.

– På hvilken måte disse endringene eventuelt påvirker virusets evne til å smitte eller gi sykdom er ennå uavklart, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet i meldingen.

Bragstad sier at Folkehelseinstituttet forventer å finne flere nye varianter av koronaviruset ettersom instituttets arbeid med å analysere virus nå har kommet ordentlig i gang.

Knyttes ikke til pensjonistbussen

Kommuneoverlegen i Trondheim sier til TV 2 at viruset som FHI har oppdaget i Trondheim, ikke er det samme som knyttes til pensjonistbussen.

Det er andre gang at det blir påvist en mutasjon av koronaviruset i Norge. Fra før er det kjent at pensjonistene som var på en busstur i Sør-Norge i september, ble smittet av en mutasjon av viruset.

FHI skriver at endringer i virus er vanlig.

– Noen endringer kan ha betydning for smittsomhet, andre ikke. Så langt er det virus fra turistbussen fra Rogaland og virus fra utbruddet i Trondheim som har hatt endringer som det er viktig å undersøke nærmere, skriver de.

Instituttet skriver at de muterte virusvariantene vil enkelt la seg sporet i smitteovervåkningen framover siden de er forskjellig fra andre virus.

– Når flere prøver analyseres vil vi kanskje få svar på om vi har hatt dette viruset i Norge tidligere og om vi kommer til å se mer smitte med det andre steder framover, sier FHI.

Tre personer undersøkt

Folkehelseinstituttet innkalte Trondheim kommune søndag til et Skype-møte om mutasjonen sammen med laboriatoriet ved St. Olavs hospital, som har analysert viruset.

– Fra det utbruddet vi har i byen nå, er genmaterialet til tre personer undersøkt. Disse tre hadde samme virusvariant. I utbruddet i Trondheim må man regne med at alle har samme variant, sier Røsstad.

Kommuneoverlegen sier at viruset i Trondheim er litt annerledes enn det koronaviruset vanligvis er kjent for så langt de har sett.

Forrige uke sa Røsstad til TV 2 at kommunen oppfattet virusvarianten tilknyttet utbruddet som mer smittsom enn vanlig.

– Det vi ser er at dette viruset er en variant som sprer seg lettere. Vi har etter hvert fått ganske mange som er smittet, og hvert fall rundt 1000 personer i karantene, sa Røsstad.

Fortere syk

Mandag forklarer Røsstad dette nærmere.

– Det vi har erfart er at viruset smitter lettere, man behøver ikke å være så tett på hverandre over lang tid for å bli smittet. I tillegg har vi erfart at man får symptomer kjappere, sier hun.

Røsstad sier at FHI ikke kan konkludere om hvordan viruset oppfører seg ut fra det de har undersøkt så langt.

– Mutasjonen skal undersøkes videre, sier hun.

I helga ble det registrert åtte nye smittetilfeller i Trondheim. Seks av de smittede er knyttet til det pågående utbruddet som omfatter blant annet utestedene Lille London og Barmuda, opplyser kommunen mandag.

Ulike virkninger

En vaksine mot koronaviruset er under arbeid, og myndighetene har et håp om å starte vaksineringen i starten av neste år.

Det er foreløpig ikke klart hvordan vaksinene mot koronaviruset vil virke og hva slags effekt de vil ha. Effekten vil påvirke hvem som får vaksinene først.

VAKSINE: Områdedirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
VAKSINE: Områdedirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Geir Bukholm, som leder vaksinearbeidet ved Folkehelseinstituttet, opplyser til Aftenposten at vaksinene vil ha ulike virkninger. Noen vil virke slik at utsatte pasienter ikke blir så alvorlig syke at de trenger respirator eller dør, mens noen i tillegg vil ha en betydelig effekt ved å redusere smitte.

– Når vi til slutt anbefaler hvem som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om vaksinens egenskaper, sier Bukholm til avisa.

Det er satt ned en etikk-komité som skal legge fram forslag om verdier og etiske prinsipper for prioritering. Dette vil skje i god tid før en vaksine er tilgjengelig i Norge, skriver NTB.

Bukholm sier at oppdraget med å lage anbefalinger også omfatter å vurdere dem som er særlig smitteutsatt, og dem som har kritiske samfunnsfunksjoner.

Relatert