LIVET SATT PÅ VENT: Etter åtte turbulente år på medisinstudiet, mistet Pia studieplassen, kun én eksamen unna midlertidig legelisens.
LIVET SATT PÅ VENT: Etter åtte turbulente år på medisinstudiet, mistet Pia studieplassen, kun én eksamen unna midlertidig legelisens. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Pia (28) ble hasteinnlagt og mistet studieplassen: – Helt meningsløst

Etter åtte år med sykdom og medisinstudier mistet Pia studieplassen. Nå jobber kunnskapsdepartementet med å revidere loven som sikrer studenters rettigheter.

Det var Universitas som først fortalte Pias historie.

Pia Pernille Pålsdatter (28) var på utveksling i Serbia og ett år inn i medisinstudiet, da hun fikk den knusende beskjeden.

– Mamma ble akutt kjempedårlig og måtte legges inn. Hun havnet rett på intensiven. Det var veldig usikkert hvordan det kom til å gå. Jeg så på blikket til legene at «oi, dette er ikke bra», forteller Pia.

Den da 20 år gamle Pia går plutselig fra å være fulltidsstudent til pårørende og hjelpepleier.

Hun legger studiene på hylla for å være hos moren, som trenger tilsyn hvert 15. minutt.

– Vi er veldig tette, vi tre. Jeg, mamma og broren min, for det er bare oss. Pappa døde rett før jeg ble født, så tanken på å miste mamma, som er min eneste forelder, det ble kjempevanskelig, forteller hun til TV 2.

En eksamen unna

Ett år senere ble moren frisk, nærmest over natten, etter en organtransplantasjon, og Pia tok fatt på studiene igjen.

Men så begynner hun å slite.

En akutt forverring av hennes medfødte astma, gir seg utslag i flere innleggelser. Hun er inn og ut av sykehus, og inn og ut av studiene.

STØTTE: Hunden Dina fikk Pia like før moren ble syk. Hun har vært med på hele reisen.
STØTTE: Hunden Dina fikk Pia like før moren ble syk. Hun har vært med på hele reisen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Men, etter åtte turbulente år har hun likevel, med to og et halvt års forsinkelse, tatt alle eksamenene. I tillegg har hun jobbet på flere sykehus, og forsket ved siden av studiene.

Pia følger normal undervisning frem til mai 2019. I det niende semesteret, går det galt.

– Jeg begynte å slite litt med mat da mamma var syk. Det var nok et større problem enn jeg trodde.

Hun har utviklet alvorlige spiseforstyrrelser, og er svært underernært. Det tåler ikke de allerede svekkede lungene hennes. Dagen før eksamen blir hun lagt inn på medisinsk avdeling.

– Jeg hadde ikke blodtrykk til å stå en gang. Med anoreksi går det til det ikke går mer, forteller hun.

Dette skjer i slutten av mai. Fristen for å søke permisjon er 1. april.

Pia mister studieplassen. Én eksamen unna midlertidig legelisens, og rett før hun skulle begynne i ny jobb som legevikar.

– Sjokket over å miste studieplassen, som har vært min motivasjon til å bli frisk, det var fryktelig tungt. Jeg elsket studiet. Jeg trivdes så godt med det og vennene mine, sier Pia.

Særegent regelverk

Regelverket på det medisinske fakultet skiller seg fra de andre på Universitetet i Oslo. Det er ikke mulig å søke om permisjon med tilbakevirkende kraft. Er ikke permisjonssøknaden i administrasjonens hender før eksamen, er det for sent.

– Vi har et reglement som skal sikre at vi kan planlegge studiet vårt. Vi har et studieopplegg som er veldig komplekst, sier dekan Ivar P. Gladhaug ved det medisinske fakultet.

REGELVERK: Gladhaug sier fakultetet er avhengig av regelverket, for å kunne planlegge det komplekse studieopplegget.
REGELVERK: Gladhaug sier fakultetet er avhengig av regelverket, for å kunne planlegge det komplekse studieopplegget. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Dekanen understreker at de har tilrettelagt for Pia ved to anledninger underveis i studiet. En utsatt eksamen, og et ekstra semesters forsinkelse. Fire er tillatt, Pia har fått fem.

– Det er klart at vi forsøker å bruke skjønn og tilrettelegge studiet for de studentene som kommer i slike situasjoner. Der har vi muligheter for at de kan få utsatt eksamen og utsatt deltagelse, men det er altså innenfor et regelverk og det er sjelden vi fraviker det regelverket, sier Gladhaug.

– En ekstraordinær situasjon

Nå har Pias historie funnet veien til Stortinget. Tre stortingspolitikere har på eget initiativ kontaktet Pia.

De stiller spørsmål ved nettopp regelverket.

– Det kan ikke være sånn at du skal få drømmen din om en utdannelse og jobb i helsevesenet knust, bare fordi du har blitt syk, sier Tuva Moflag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (Ap).

MENINGSLØST: Tuva Moflag (Ap) mener det er uholdbart at sykdom kan føre til at du får drømmen knust.
MENINGSLØST: Tuva Moflag (Ap) mener det er uholdbart at sykdom kan føre til at du får drømmen knust. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hun mener det er opp til Kunnskapsdepartementet å finne en løsning.

– Det er helt meningsløst at en ung kvinne som har kommet så langt i studiene sine skal gå på arbeidsavklaringspenger, i stedet for å komme seg ut i jobb og bidra til samfunnet.

Også partifelle Nina Sandberg i utdannings- og forskningskomiteen (Ap) reagerer sterkt.

– Det jeg ser er at regelverket ikke tar godt nok hensyn til at det er hele mennesker som kommer inn som studenter. Det er for rigid.

MÅ LØSES: På eget initiativ kontaktet Nina Sandberg (Ap) Pia, for å høre hennes historie.
MÅ LØSES: På eget initiativ kontaktet Nina Sandberg (Ap) Pia, for å høre hennes historie. Foto: Vidar Ruud

– Det er helt åpenbart at dette må statsråden og departementet hans se på. Jeg tror de aller fleste vil se at det som rammer denne studenten er helt uforskyldt. Det er en ekstraordinær situasjon og den må bare løses.

I tillegg har Carl-Erik Grimstad (V) formelt stilt spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

«På hvilken måte vil statsråden bidra til å forsterke norske studenters rettssikkerhet knyttet til tap av studierett, klageadgang etc. blant annet ved at universitetets regler for utvist skjønn gjennomgås grundig og at studenter som rammes av sykdom ikke påføres en merbelastning gjennom unødvendig kompliserte saksbehandlingsprosedyrer?»

Ønsker lovendring

Alle Pias klager på tapt studieplass har blitt avslått, av både fakultet og klagenemd. Gjennom Pias advokat er saken nå klaget inn til Kunnskapsdepartementet.

Den er på nåværende tidspunkt ikke behandlet av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Derfor kan han heller ikke kommentere spesifikt på Pias situasjon.

Men, han er klar på at studenters rettssikkerhet må styrkes.

– Derfor er vi i gang med å revidere hele loven som også sikrer studenter deres rettigheter. Den må tydeliggjøres og styrkes, sier Asheim.

LOVENDRING: Kunnskapsdepartementet vil revidere loven som sikrer studenters rettigheter.
LOVENDRING: Kunnskapsdepartementet vil revidere loven som sikrer studenters rettigheter. Foto: Stian Lysberg Solum

Departementet skal nå utforme lovendringene, sammen med utdanningsinstitusjonene og studentene selv.

– Vi kommer til å fremme forslag til endringer av loven til jul, slik at vi kan få dette behandlet av Stortinget før sommeren, sier Asheim.

Blant annet vil de se på regelen som gjør at man ikke kan søke om permisjon etter at eksamen har funnet sted.

– For å se om det er godt nok ivaretatt for de studentene som havner i en alvorlig situasjon som de ikke har vært forberedt på.

Gir ikke opp

Hvis alt hadde gått som det skulle, hadde Pia vært ferdig utdannet lege til sommeren. De stadige påminnelsene på sosiale medier, om at studievenner er på vei inn i yrkeslivet, gjør vondt.

Men hun har ikke mistet håpet.

SKYLDFØLELSE: Situasjonen har gått hardt inn på Pias familie. Moren føler det er hennes skyld at Pia mistet studieplassen, siden Pia var borte fra studiet da moren var syk.
SKYLDFØLELSE: Situasjonen har gått hardt inn på Pias familie. Moren føler det er hennes skyld at Pia mistet studieplassen, siden Pia var borte fra studiet da moren var syk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Pia er frisk og sikrere enn noen gang på at det er lege hun skal bli. Om hun så må søke seg inn på studiet på nytt og ta opp fag fra videregående, eller dra til utlandet.

Hun tror det hun har vært gjennom vil gjøre henne til en bedre lege.

– Det er ikke så mange som har vært med å være pårørende i en sånn situasjon. Så det har hjulpet meg veldig med måten jeg snakker med pasienter på, sier Pia, og fortsetter:

– Både mamma og jeg har vært intensivpasienter. Og det er en erfaring ikke mange har med seg.

Relatert