BEGJÆRT GJENÅPNING: Viggo Kristiansen må fortsette å vente på svaret på om Baneheia-saken gjenåpnes.
BEGJÆRT GJENÅPNING: Viggo Kristiansen må fortsette å vente på svaret på om Baneheia-saken gjenåpnes. Foto: TV 2

Dette kan skje med Kristiansen om saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har igjen utsatt avgjørelsen av Baneheia-saken, men en konklusjon vil komme. Dette er de mulige utfallene for Viggo Kristiansen.

Viggo Kristian ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap av to jenter i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, men han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Han mener at meddømte Jan Helge Andersen, som ble løslatt i januar 2016, har snakket han inn i saken.

I 2017 begjærte Kristiansen saken sin gjenåpnet for sjette gang. Siden den gang har Gjenopptakelseskommisjonen hatt flere møter der saken er blitt behandlet.

Håpet var å bli ferdig i oktober, men nå har kommisjonen igjen utsatt avgjørelsen av saken.

Ny straffesak

Kristiansen må dermed fortsette å vente på kommisjonens konklusjon.

– Hvis saken gjenåpnes, betyr det at gjenopptakelseskommisjonen har funnet noe nytt, nytt bevis eller nye omstendigheter, som de legger til grunn for beslutningen om gjenåpning.

Det sier professor emeritus Ulf Stridbeck ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i podcasten med navn «Baneheia», laget av Lyder Produksjoner for TV 2.

Dersom gjenopptakelseskommisjonen finner et slikt grunnlag for en beslutning om gjenåpning, sender de saken til Høyesteretts ankeutvalg.

– Dette ankeutvalget peker da ut en domstol som skal se saken på nytt. Siden det var Agder lagmannsrett som hadde den domfellende saken, blir det ikke Agder, men en nærliggende, tilgrensende rettskrets, altså Borgarting eller Gulating, sier Stridbeck, og fortsetter:

– Når de har pekt ut domstolen, blir det en ny straffesak på tradisjonelt vis, med nye vitner, nye sakkyndige og ikke minst nye dommere.

Påtalemyndigheten kan også si at de vil henlegge saken, dersom de tror de ikke vil få Kristiansen dømt på nytt. Hvis det blir tilfelle, blir det ingen ny rettssak, og Viggo Kristiansen kan være en fri mann.

21 års dom

Gjenopptakelseskommisjonen kan også komme frem til at saken ikke skal gjenåpnes. Hva skjer da med Viggo Kristiansen?

– Han slipper automatisk ut etter 21 år hvis ikke påtalemyndigheten går til domstol og søker om forlengning, og begrunnelsen for den forlengningen er jo at han fortsatt er farlig for samfunnet, forklarer Stridbeck.

– Hvis han skulle søke om prøveløslatelse, vurderer man hans egenutvikling og ansvarlighet. I det ligger at han bør tilstå, eller erkjenne sitt ansvar og sin skyld, men om han skal bli sluppet ut etter 21 år, er det ikke det som er hovedtema. Hovedtema der er om han fortsatt er farlig for samfunnet, sier han videre.

Kan begjære igjen

Dersom gjenopptakelseskommisjonen konkluderer med at saken ikke skal gjenåpnes, betyr ikke nødvendigvis det at saken legges helt død.

I prinsippet kan man nemlig begjære en sak gjenopptatt så mange ganger man vil.

Men dersom Gjenopptakelseskommisjonen anser at det ikke er noe nytt i begjæringen, sier de nei. De kan med andre ord velge å behandle eller avvise begjæringen.

  • Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.
  • Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.
  • Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom.
  • Kristiansen har siden han fikk dommen hevdet at han er uskyldig. Han har siden november 2017 ventet på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans sjette søknad. Behandlingen startet mot slutten av 2019.

Kilde: NTB

Relatert