ANBEFALT VEDTATT: Forslaget til Kristoffer Sivertsen (Frp) om strengere straff for seksuell omgang med hunder har i redaksjonskomiteen til Frp blitt anbefalt vedtatt.
ANBEFALT VEDTATT: Forslaget til Kristoffer Sivertsen (Frp) om strengere straff for seksuell omgang med hunder har i redaksjonskomiteen til Frp blitt anbefalt vedtatt. Foto: Knut S. Vindfallet

Vil ha strengere straffer etter avsløring om seksuelle overgrep mot hunder

Redaksjonskomiteen i Frp har anbefalt vedtatt et forslag om høyere straffer for seksuell omgang med dyr.

TV 2 har tidligere i høst fortalt om hvordan politiet har avslørt det de omtaler som norges mest omfattende sak om seksuell omgang med dyr.

Et nettverk bestående av minst 14 personer i Norge skal ha forgrepet seg på hunder over flere år.

Saken fikk tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Kristoffer Sivertsen (Frp), til å reagere.

– At strafferammen er på tre år, har virkelig blitt satt på spissen med denne avsløringen om nettverket som rett og slett har voldtatt hunder systematisk, sier Sivertsen til TV 2.

Strafferammen for seksuell omgang med dyr i Norge er på maks tre år ubetinget fengsel.

Overgrepene som TV 2 har omtalt skal ha blitt filmet og det er gjort et enormt beslag av overgrepsmateriell av dyr og hunder.

Politiet har siktet totalt 14 personer rundt i landet. Ingen er dømt i saken da politiet fortsatt etterforsker.

Går inn for strengere straff

Sivertsen er nå kommunestyrerepresentant for Frp i Stavanger kommune og ber Frps stortingsgruppe om å ta grep.

– For vanlige folk er det et sjokk at strafferammen er så lav som tre år. Det finnes ikke én eneste god grunn til å ha så lav strafferamme for seksuell omgang med dyr, utdyper den tidligere statssekretæren.

Sivertsen sendte inn et forslag til resolusjonskomiteen, som ber landsmøtet om å stemme for at strafferammen skal økes.

– Denne saken gjorde at det var nødvendig med nye grep. Det må være en straff som viser hvor grovt et slikt lovbrudd er, og vi vil derfor tilnærme strafferammen slik at det å voldta dyr gir en straffelengde tilsvarende som for voldtekt av mennesker, forteller Sivertsen.

Ifølge straffeloven paragraf 291 har voldtekt en strafferamme på 10 år i fengsel. Straffen blir høyere dersom voldtekten er grov eller innebærer samleie.

Anbefales vedtatt

TV 2 får bekreftet at redaksjonskomiteen har anbefalt at følgende forslag blir vedtatt:

«Landsmøte ber stortingsgruppen jobbe for å øke strafferammen for seksuell omgang med dyr, samt sørge for at det er straffbart med enhver befatning med bilder eller videoer som viser overgrep mot dyr.»

I tillegg står det i forslaget at hvis flere går sammen eller opptrer organisert skal dette forhøye straffen ytterligere.

Forslaget er ikke endelig vedtatt da det er landsmøtet som til slutt skal stemme over forslaget.

– Preventiv virkning

Sivertsen mener at å øke strafferammen vil forhindre at flere forgriper seg på dyr.

– Det er snakk om dyr som på ingen måte kan motsette seg seksuell omgang. Derfor er sannsynligheten høy for at det er mørketall der ute. Høyere straff gir et tydelig signal på hvordan samfunnet ser på denne type handlinger som har blitt avslørt den siste tiden, forteller han.

– Man må bruke straffen som et preventivt virkemiddel. Det må være krystallklart at straffen for seksuell omgang med dyr er streng siden risikoen er lav for å bli tatt. Per nå risikerer man å få en alt for lav straff, sier Sivertsen videre.

Frps landsmøte er denne helgen og vil foregå over videolink fra forskjellige steder i landet.