LANG TUR: Kystvaktskipet «KV Svalbard» er på vei til Polhavet for å sikre viktig klimadata
LANG TUR: Kystvaktskipet «KV Svalbard» er på vei til Polhavet for å sikre viktig klimadata Foto: NOACE, Norwegian Research Centre

Seiler 5700 nautiske mil for å redde viktig klimadata

Torsdag 15. oktober satte KV Svalbard kursen nordover mot Polhavet for å bidra til internasjonal klimaforskning.

21 august i fjor skrev kystvaktskipet KV Svalbard polarhistorie da de som første norske fartøy nådde Nordpolen.

Fartøyet bisto da med å sette ut fire akustiske rigger i det is-dekkede havdypet nord av Svalbard. I samme periode ble tre tilsvarende rigger satt ut i Beauforthavet støttet av den amerikanske isbryteren «USCGC Healy».

Riggene er forankret på ca 4000 meters dyp og stikker ca 40 meter under havflaten. De akustiske signalene forplanter seg over hele polhavet og gangtiden for signalene mellom hver rigg brukes til å beregne middel-temperaturen i dyphavet.

Brann stoppet tokt

Sommeren 2020 bisto KV Svalbard med å hente inn de fire riggene som ble satt ut nord av Svalbard, men som følge av brann om bord på «USCGC Healy», ble de tre resterende riggene fortsatt ikke hentet inn.

Dersom disse ikke blir tatt opp i løpet av kort tid, risikerer man at viktig klimadata går tapt.

VIKTIG OPPDRAG:
VIKTIG OPPDRAG: Foto: – Vi er godt trent for arktiske operasjoner, sier Sjef Kystvkaten, Oliver Berdal. Foto: Forsvaret

– Forskning om havisen og temperaturen i havet er viktig for Norge og verden, og vil gi oss ny kunnskap om endringene i arktiske farvann, sier sjef Kystvakten Flaggkommandør Oliver Berdal

I løpet av kort tid har kystvakten og sjøforsvaret klart å snu en prekær og vanskelig situasjon.

NORDPOLEN: KV Svalbard er det første norske fartøyet som har vært på Nordpolen
NORDPOLEN: KV Svalbard er det første norske fartøyet som har vært på Nordpolen Foto: NORCE, Norwegian Research Centre

– Jeg er imponert over Kystvakten som på kort tid, har klart å snu en prekær situasjon for det internasjonale forskningsmiljøet, til et gjennomførbar operasjon. Det er gjort en grundig risikovurdering, og fartøy og besetning er godt forberedt, sier fungerende sjef i Sjøforsvaret Flaggkommandør Gunnstein Bruåsdal.

Unikt og krevende

KV Svalbard skal nå seile 5.700 nautiske mil langs iskanten, over Polhavet til Beaufort havet, og raskeste rute tilbake.

Fartøyet har en besetning på 55 befal i tillegg til forskere som deltar på toktet. Samtlige om bord har gått igjennom grundige Covid-19 tester.

– Vi skal likevel ikke legge skjul på at de klimatiske forholdene i området begynner å bli krevende på denne tiden av året, men Kystvakten har forberedt seg godt og gjort grundige risikovurderinger i forkant av denne operasjonen , sier Berdal.

CAATEX er et norsk-amerikansk forskningsprosjekt ledet av Nansensenteret.

Det norske engasjementet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Hovedmålet med prosjektet er å måle endringene i varmeinnholdet i Polhavet sammenlignet med tilsvarende målinger fra 90-tallet.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å sikre at bøyene og informasjonen de bærer blir brakt trygt i land, sier sier Berdal.

Relatert