PLAN: Kaare Songstad og Vest politidistrikt har laget en handlingsplan som gir tydeligere rutiner rundt lederopplæring og varsling av seksuell trakassering i politiet. Foto: Paul S. Amundsen / NTB
PLAN: Kaare Songstad og Vest politidistrikt har laget en handlingsplan som gir tydeligere rutiner rundt lederopplæring og varsling av seksuell trakassering i politiet. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Saken handler om mer enn det som har kommet frem de siste dagene

Vest politidistrikt måtte ta et eget metoo-oppgjør i sommer. Nå har de laget en ny handlingsplan som skal sørge for bedre oppfølging av seksuell trakassering i politiet.

Onsdag fortalte politidirektør Benedicte Bjørnland om at hun hadde blitt informert om flere tilfeller av seksuell trakassering i ulike deler av politiet.

Dette kom i kjølvannet av en granskningsrapport som avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering i Vest politidistrikt.

Politimesteren i Vest, Kaare Songstad, sier til TV 2 at det nå har blitt opprettet en handlingsplan, som skal sørge for færre lignende hendelser, og at flere eventuelle overgrep blir fulgt opp på riktig måte.

– Handlingsplanen er viktig for å få satt dette på dagsordenen. Denne saken handler om mye mer enn det som har kommet frem de siste dagene, sier Songstad til TV 2.

Handlingsplan

Den nye handlingsplanen er basert på anbefalingene fra granskningsrapporten som ble gjort i Vest politidistrikt.

Granskningsrapporten anbefalte blant annet at politiet gjennomfører en lederopplæring med fokus på etiske og relasjonelle dilemmaer, samt en egen «metoo-opplæring».

– Alle driftsenhetene i politidistriktene må gjennomføre aktiviteter i henhold til handlingsplanen, og dette skal skje i inneværende år, senest i november.

Handlingsplanen vil bli et rammeverk for alle driftsenhetene i politiet, som selv vil utarbeide flere konkrete tiltak etter behov.

Syv ledere

De forskjellige trakasseringssakene i Vest involverte åtte menn, hvorav syv var i lederposisjoner.

– Vi kan ikke gi konkret informasjon om om hva som har skjedd med disse personene. Sakene har blitt håndtert i et vanlig, personalmessig spor som det normalt sett ikke skal orienteres om, sier Songstad.

Politimesteren forklarer dette med at varslene i saken er tilbudt anonymitet, og at de kan risikere å bli identifisert dersom politiet gir mer informasjon om de ulike trakasseringshendelsene.

– Ble noen oppsagt i forbindelse med trakasseringen?

– Nei, det var aldri aktuelt å si opp noen basert på hendelsene, og man må huske på at disse åtte personene ikke var hovedtema i rapporten, svarer politimesteren.

– Håper flere sier ifra

Songstad håper at handlingsplanen vil føre til endringer som gjør at det blir lettere å melde ifra om seksuell trakassering i politiet.

– Det har blitt stort fokus på disse syv personene, men det viktigste med granskningen er jo nettopp konklusjonen om at mange sa det var utrygt å melde ifra om forskjellige ting. Dette er viktig å jobbe med, for vi får ikke gjort noe med disse tingene om vi ikke vet om hva som foregår.

Han håper at det allerede har skjedd en holdningsendring i politidistriktet.

– Jeg håper at vi allerede har fått til endring i organisasjonen, og så ønsker jeg aller mest at det har blitt enklere og tryggere å si ifra om disse hendelsene.

Relatert